European Fair Pricing Network

Dokter geeft medicijnen aan patiënt

Toegang tot de beste medicijnen voor een eerlijke prijs

KWF Kankerbestrijding wil dat kankerpatiënten (tijdig) toegang hebben tot de beste medicijnen voor een betaalbare, inzichtelijke en eerlijke prijs. KWF heeft daarom kankerorganisaties uit heel Europa bij elkaar gebracht en het European Fair Pricing Network (EFPN) opgericht. Dit collectief moet een einde maken aan ondoorzichtige en te hoge medicijnprijzen.

Waarom is EFPN nodig?

Kanker komt steeds vaker voor. Daar zijn steeds meer medicijnen voor nodig. Die kosten veel geld. Vooral nieuwe medicijnen zijn erg duur. Soms zó duur dat overheden ze niet willen vergoeden of een langdurig onderhandelingstraject ingaan. Hierdoor komen veelbelovende geneesmiddelen niet - of niet op tijd - beschikbaar voor patiënten. Dat bekopen zij met hun gezondheid. Door stijgende prijzen en toenemende vraag slokken kankergeneesmiddelen bovendien een steeds groter deel van zorgbudgetten op. Hierdoor dreigt de zorg onbetaalbaar te worden.

Goede geneesmiddelen zijn wat waard, maar de prijsopbouw en de winstmarges zijn ondoorzichtig. Zonder deze kennis hebben overheden geen goede onderhandelingspositie. De kans is groot dat ze te veel betalen. Producenten maken per land prijsafspraken en stellen voorwaarden (waaronder geheimhouding) in ruil voor korting. Hierdoor betalen landen verschillende bedragen voor hetzelfde medicijn.

KWF vindt deze situatie onacceptabel en heeft daarom de EFPN opgericht, een partnerschap tussen kankerorganisaties uit ruim 10 Europese landen. Internationale samenwerking is essentieel voor duurzame oplossingen en meer gelijkheid binnen Europa.

Wat gaat EFPN doen?

EFPN gaat onderzoek doen naar de prijsstelling en de beschikbaarheid van medicijnen in Europa. De resultaten worden vervolgens vertaald naar beleidsaanbevelingen. Deze moeten leiden tot doeltreffende politieke besluitvorming en een transparante farmaceutische markt op nationaal en Europees niveau.

Onderzoek
Het Nederlands Kanker Instituut, het onderzoeksinstituut van het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam, coördineert het onderzoeksprogramma van EFPN. Het omvat meerdere thema’s:

 1. Beschikbaarheid
  - Welke medicijnen zijn beschikbaar in de Europese lidstaten?
  - Hoe snel komen ze beschikbaar?
  - Hoe is de toegang tot geneesmiddelen georganiseerd per land?
  - Welke invloed heeft de coronapandemie op de beschikbaarheid?
 2. Transparantie
  - Tegen welke (netto)prijs zijn deze geneesmiddelen beschikbaar in de Europese lidstaten?
  - Is de oorsprong van de prijs te achterhalen?
 3. Verantwoording
  - Wat zijn de huidige uitgaventrends bij veelbelovende kankermedicijnen?
  - Welke medicijnen hebben de grootste financiële impact?
  - Welke medicijnen bepalen de farmaceutische investeringsagenda het meest?
  - Welke strategieën hanteren landen om de toegang en de prijsstelling te verbeteren?
 4. Innovatie
  - Welke nieuwe initiatieven en modellen zijn er om de toegang tot kankermedicijnen te verbeteren en de prijzen te verlagen?
  - Hoe zijn die in beweging te brengen?

Belangenbehartiging
Het belangenbehartigingsteam vertaalt de onderzoeksresultaten in beleidsadviezen. Hierbij ligt de focus op:

 1. Transparantie
  - Een betere uitgangspositie voor overheden creëren tijdens prijsonderhandelingen met de farmaceutische industrie.
 2. Verantwoording
  - Waarborgen dat geneesmiddelen (in het bijzonder als deze voortkomen uit publiek gefinancierd onderzoek) tegen een betaalbare prijs op de markt komen.

Wie doen mee met EFPN?

Kankerorganisaties uit meer dan 10 Europese landen hebben zich aangesloten bij EFPN:

 1. Nederland (Dutch Cancer Society)
 2. Denemarken (The Danish Cancer Society)
 3. Finland (The Cancer Society of Finland)
 4. Noorwegen (The Norwegian Cancer Society)
 5. Zweden (The Swedish Cancer Society)
 6. IJsland (The Icelandic Cancer Society)
 7. Faeröer (The Faroese Cancer Society)
 8. Ierland (Irish Cancer Society)
 9. België (Kom Op Tegen Kanker)
 10. Cyprus (Pasykaf - The Cyprus Association of Cancer Patients & Friends)
 11. Zwitserland (Swiss Cancer League & Swiss Cancer Foundation)

Het Nederlands Kanker Instituut, het onderzoeksinstituut van het Antoni van Leeuwenhoek, is verantwoordelijk voor het financiële, administratieve en operationele beheer. Andere deelnemende partijen zijn de Access to Medicines Taskforce van de European Cancer League en de Organisation of European Cancer Institutes (OECI). Met geld en/of mankracht leveren zij een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van EFPN.

EFPN in de media

 • EenVandaag (vanaf 3.58): reportage en studiogesprek met oud KWF-directeur Johan van de Gronden.