Toponderzoek borstkanker

Onderzoekster Carla Molthof
We wilden weten of de PET-scan al in een vroeg stadium kan laten zien of de behandeling aanslaat.
Dr. Carla Molthoff

Biologische processen in beeld

​De PET-scan valt net als de CT-scan en de MRI-scan onder de beeldvormende technieken. Het unieke van deze scan is dat hij biologische processen zoals de stofwisseling en de celdeling in beeld kan brengen. Op die manier zijn actieve kankercellen haarfijn te lokaliseren.

Geen onnodige chemo

Borstkankerpatiënten met uitzaaiingen kunnen baat hebben bij chemotherapie, maar helaas slaat deze medicatie niet altijd aan. Dr. Carla Molthof en collega-onderzoekers in het VU medisch centrum wilden daarom weten of de PET-scan al in een vroeg stadium kan laten zien of de gekozen behandeling effectief en dus zinvol is.

Goede voorspeller

Het bleek dat met de PET-scan al na 1 of 2 behandelingen te zien is of patiënten reageren op chemotherapie. Daarmee wordt het mogelijk om de behandeling vroegtijdig aan te passen. De informatie uit PET-scans is dus waardevol voor het bepalen van de behandelstrategie.

Resultaten PET-scan

De unieke manier van het inbeeld brengen van biologische processen heeft het volgende opgeleverd: 

  • Snel na de start van chemotherapie kunnen voorspellen of deze aanslaat, geeft de mogelijkheid om over te stappen op een andere behandeling. Zo zijn niet-effectieve, zware chemokuren met al hun schadelijke effecten te vermijden.
  • Het onderzoek draagt bij aan meer kennis en begrip van de individuele behandeling van borstkankerpatiënten.

Andere ontwikkelingen in borstkankeronderzoek

Het kunnen voorspellen van het behandelresultaat met behulp van een PET-scan is één van de vele voorbeelden van vooruitgang op het gebied van borstkanker. Hieronder een overzicht van andere belangrijke ontwikkelingen.

Hormoontherapie

Bij hormoongevoelige borstkanker stimuleren de hormonen oestrogeen en progesteron de tumorgroei. De ontdekking van tamoxifen, een medicijn dat deze hormonen blokkeert, zorgde voor een grote doorbraak. Sindsdien is het aantal hormonale middelen flink uitgebreid.

Doelgerichte therapie

Bij bepaalde, agressieve vormen van borstkanker is er sprake van een overmatige productie van het eiwit HER2. Deze ontdekking heeft wetenschappers geïnspireerd tot de ontwikkeling van het medicijn trastuzumab (Herceptin®). Dit doelgerichte (‘targeted’) middel is voor veel patiënten levensreddend geweest. Inmiddels zijn er meer doelgerichte geneesmiddelen op de markt.

(Neo-)adjuvante therapie

Met de komst van 'adjuvante’ therapie (chemo- of hormoontherapie direct na de operatie) in de jaren zeventig werd een flinke overlevingswinst geboekt. Een nog nieuwere ontwikkeling is ‘neo-adjuvante’ chemotherapie. Hierbij wordt voorafgaand aan de operatie medicatie gegeven om de tumor te verkleinen. Als dat lukt, kan vaak voor een borstsparende behandeling worden gekozen.

Minder schade na operatie

Borstsparende operaties en doelgerichte bestraling hebben een enorme winst voor (het welbevinden van) de patiënt opgeleverd. Dankzij de schildwachtklierprocedure (geïntroduceerd in de jaren negentig) is bij driekwart van de vrouwen met borstkanker geen volledige okseloperatie nodig.

Erfelijkheid

De ontdekking van de borstkankergenen BRCA1 en BRCA2 verschafte nieuwe inzichten in de erfelijkheid van borstkanker. Een defect in één van deze genen kan van ouder op kind worden overgedragen en gaat gepaard met een sterk verhoogd risico op borstkanker. Erfelijk belaste vrouwen kunnen zich vanaf jonge leeftijd frequent laten screenen of kiezen voor preventieve chirurgie. 

Voorspellende technieken

Met nieuwe genetische testen valt steeds beter te voorspellen welke behandeling de beste kans van slagen heeft. Nederlandse wetenschappers ontwikkelden de MammaPrint, een test die op basis van een groot aantal genen voorspelt hoe agressief de tumor is en wat het risico op uitzaaiingen is. Met die kennis kan de arts een patiëntgerichte prognose opstellen en de meest effectieve therapie kiezen met een zo hoog mogelijke kans op genezing.

Combinatietherapie

Chemotherapie, hormoontherapie en doelgerichte therapie kunnen afzonderlijk worden ingezet, maar artsen richten hun pijlen nu op combinaties hiervan. Op die manier kunnen alle ‘groeiwegen’ van de tumor geremd worden. Dit is een grote stap richting personalized medicine: individuele behandeling op basis van de genetische eigenschappen van de tumor.

Bevolkingsonderzoek

De bewezen waarde van vroege opsporing en de opkomst van radiologische technieken hebben in 1988 geleid tot het nationale bevolkingsonderzoek borstkanker. Vrouwen tussen 50 en 75 jaar krijgen iedere twee jaar een uitnodiging om een mammogram (röntgenfoto van de borst) te laten maken. Deze bekende ‘mammascreening’ redt elk jaar het leven van zo’n 500 tot 700 vrouwen.