Hoopgevende resultaten nieuwe behandeling borstkanker

Onderzoeker Marleen Kok

Agressieve borstkanker vatbaarder maken voor immunotherapie

1 op de 7 vrouwen in Nederland krijgt borstkanker. Hoewel de ziekte steeds betere vooruitzichten kent (met een gemiddelde 5-jaarsoverleving van 88%), zijn er ook nog altijd moeilijk behandelbare vormen van borstkanker.  Zoals triple-negatieve borstkanker: een agressieve variant die jaarlijks zo’n 2.000 tot 3.000 vrouwen treft.

Onderzoekers in het Antoni van Leeuwenhoek zoeken – met steun van KWF – uit hoe zij deze groep toch een beter vooruitzicht kunnen bieden. Daarbij boeken ze successen: dit jaar publiceerde oncoloog dr. Marleen Kok hoopgevende resultaten van haar onderzoek naar immunotherapie bij triple-negatieve borstkanker. “Omdat er bij triple negatieve borstkanker zo weinig behandelopties zijn en het vaak om jonge vrouwen gaat, is er dringend behoefte aan nieuwe behandelingen. Daar wil ik heel graag aan bijdragen.”

Voorbehandeling maakt tumoren meer ‘vatbaar’

Immunotherapie is een van de grootste doorbraken van de afgelopen jaren. Het is een behandeling die het afweersysteem van de tumor stimuleert om kankercellen te herkennen én vernietigen. Toepassingen zijn er al bij o.a. melanoom en longkanker, maar bij borstkanker blijven de ontwikkelingen vooralsnog achter.

Marleen Kok en haar team zochten uit of het mogelijk is om de borsttumor ‘vatbaarder’ te maken voor immunotherapie. “Uit eerdere laboratoriumstudies bleek dat een voorbehandeling met een lage dosis chemotherapie of bestraling kan zorgen voor een ideale balans tussen goede en slechte afweercellen. De slechte afweercellen worden erdoor uit de tumor verjaagd en de kankercellen raken dusdanig aangetast dat het immuunsysteem ze beter herkent. Zo vormen de tumoren een makkelijker prooi voor het afweersysteem. Met die gedachte zijn we deze patiëntenstudie begonnen.”

Het eerste deel van deze studie (de ‘TONIC-trial’) is inmiddels afgerond. Daarin zochten de onderzoekers naar het beste middel om tumoren mee voor te behandelen. Het medicijn doxorubicine gaf de beste resultaten: 35% van de patiënten reageerde na voorbehandeling met dit middel goed op immunotherapie.

In het tweede deel van het project gaan de onderzoekers verder aan de slag met deze behandelingcombinatie. Ook nemen ze bloed en tumormateriaal af van patiënten om uit te zoeken welke vrouwen wel en niet goed reageren op immunotherapie. Zo hopen ze in de toekomst vooraf te kunnen voorspellen wie baat zal hebben bij de behandeling.

Meer lezen over deze studie? Bekijk het persbericht op de website van het Antoni van Leeuwenhoek.