De "SELECT" MRI test voor hormoontherapie in patiënten met hormoongevoelig borstkanker

afgerond

Onderzoekssamenvatting

De meeste borstkankerpatiënten krijgen hormoontherapie, maar lang niet bij iedereen werkt die even goed. Kan een nieuwe test de slagingskans van hormoontherapie beter voorspellen?  

Met dit onderzoek willen de onderzoekers beter kunnen voorspellen welke borstkankerpatiënten baat hebben bij hormoontherapie. Dit kan de behandeling verbeteren en risico’s verlagen. 

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat de overlevingskansen van borstkankerpatiënten weliswaar verbeterd zijn, maar 1 op 3 patiënten wordt eigenlijk te zwaar behandeld (overbehandeling). Omdat de behandelingen ook risico’s met zich meebrengen is het belangrijk om overbehandeling te reduceren.

Bij driekwart van de borstkankerpatiënten groeit de tumor onder invloed van het hormoon oestrogeen. Hormoontherapie bestaat dan ook uit het blokkeren van oestrogeen. Toch blijkt de helft van de patiënten onvoldoende baat te hebben van hormoontherapie. 

Anderzijds zijn er ook vrouwen bij wie het waarschijnlijk zinvol is om juist langer door te gaan dan 5 jaar, de reguliere behandeltijd bij hormoontherapie. 

Daarom is een test nodig die betrouwbaar kan vorspellen welke patiënt baat heeft bij hormoontherapie en voor hoe lang. Mogelijk is een computermeting van de doorbloeding van het borstklierweefsel met behulp van een MRI zo’n test. 

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of deze computermeting betrouwbaar voorspelt welke borstkankerpatiënten voldoende baat zullen hebben bij hormoontherapie en hoe lang die gegeven moet worden. Een adequate voorspelling kan de overlevingskansen verbeteren en de risico’s verlagen. 

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers het digitale MRI-materiaal verzamelen van ongeveer 1.500 patiënten met hormoongevoelige borstkanker in een vroeg stadium. Deze gegevens zullen anoniem gekoppeld worden aan de database van IKNL. Door middel van deze gegevens wordt het computermodel geoptimaliseerd. Vervolgonderzoek zal nodig zijn voordat de test uiteindelijk beschikbaar is.