Bergh in het Zadel

Bergh in het zadel

Een fietstocht door Duitsland

Van 24 mei tot en met 1 juni 2019 organiseerde Bergh in het Zadel weer een grote fietstocht. De fietstocht van 1365 km voerde de 60 deelnemers en ruim 20 begeleiders naar Leipzig in de voormalig DDR en weer terug naar ‘s-Heerenberg.

De actie heeft tot nu toe een bedrag van meer dan 1 miljoen euro opgeleverd, waarvan 490.900 euro ten goede komt aan het onderzoeksproject 'Therapie-resistentie acute leukemie bij kinderen’ in het Prinses Maxima Centrum. Ook is er het project 'Combinatie van Radio- en Immunotherapie’ geadopteerd, een onderzoek van het RadboudUMC in Nijmegen.

Het overige bedrag wordt besteed aan regionale kankergerelateerde doelen. Nadere invulling van deze bestedingen volgt nog.

Negen tochten ten bate van kankeronderzoek

De stichting Bergh in het Zadel voor de Kankerbestrijding is in 1989 opgericht en heeft als doel geld op te halen voor kankeronderzoek. Door het organiseren van een sponsorfietstocht wordt er eens in de 4 jaar op een sportieve en enthousiaste manier geld ingezameld door de fietsers en de begeleiders. Inmiddels organiseerde de stichting 7 tochten en is dit jaar alweer de 9e tocht gereden.

Sponsoractiviteiten

Naast de fietstochten worden er jaarlijks diverse sponsoractiviteiten georganiseerd, zoals de 4 Golfdagen, de AM MAC Rally, de Artic Challenge en de Rock in Bargh.

Besteding van de opbrengst 2019

Therapie-resistentie acute leukemie bij kinderen is het nieuwe vierjarige onderzoek dat Stichting Bergh in het Zadel ondersteunt. Door een fout in het IKZF1-gen komt bij ongeveer 15% van de kinderen met acute lymfatische leukemie (ALL) de ziekte terug. Dit zijn de hoog risicopatiënten. Projectleiders dr. Frank van Leeuwen van het Radboudumc in Nijmegen en dr. Roland Kuiper van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht onderzoeken met hun team of een nieuwe combinatie van medicijnen beter werkt.