Executeur Peter de Die aan het woord

Executeur Peter de Die

“Elke nalatenschap is anders en daarom is het maatwerk” 

Peter de Die is al 16 jaar executeur, onder andere voor KWF. Maar wat doet een executeur precies? De Die legt het uit. 

“Een executeur voert de uiterste wil uit van een overledene. Hij of zij wikkelt dus de hele nalatenschap zorgvuldig af, zoals ontruiming en eventueel verkoop van het huis. Het is onder meer de taak van de executeur om zo snel mogelijk een boedelbeschrijving op te stellen en dan stap voor stap, op basis van het testament én in goed overleg met de erfgename(n), te zorgen dat de uitvoering daarvan plaatsvindt.”

Stappen die worden gezet

Een veelgestelde vraag is wat er gebeurt nadat iemand overlijdt. “Als KWF erfgenaam is, krijgt zij een melding. Is KWF in het testament benoemd of door mede-erfgenamen gevolmachtigd tot executeur? Dan treed ik op als executeur namens KWF en ontvang ik na de uitvaart een akte van overlijden. Op basis van dit document zoekt de notaris in het Centraal Testamentenregister het laatste testament van de overledene op. Vanuit daar ga ik verder; ik maak een boedelbeschrijving en ga met minimaal 2 personen naar de woning van de overledene. Daarbij kunnen we namelijk bijzondere zaken aantreffen, zoals een antieke klok, oldtimer of specifieke verzameling. We gaan uiterst zorgvuldig om met iedere nalatenschap en schakelen waar nodig experts in. Bijvoorbeeld een taxateur voor roerende zaken of een lokale makelaar als er sprake is van een eigen woning.”

We gaan uiterst zorgvuldig om met iedere nalatenschap en schakelen waar nodig experts in.

Wensen vastleggen

“Hoe meer is vastgelegd, hoe gemakkelijker de executeur de wensen van de overledene kan uitvoeren. Geef daarom het juiste 'gereedschap'. Dat doet u door, naast het opstellen van een testament en eventueel een codicil, ook een zelfgemaakt persoonlijk dossier achter te laten met onder meer uitvaartwensen. We kunnen veel verzorgen, als we maar weten wat de wensen zijn.”

Maatwerk en vertrouwen

De executeursbenoeming moet worden vastgelegd in het testament. Op de vraag of De Die advies heeft voor het aanstellen van een executeur, antwoordt hij met één woord: “Vertrouwen. Elke nalatenschap is maatwerk. U moet vertrouwen hebben in de executeur, want hij of zij moet uitvoeren wat u heeft vastgelegd.”