Wat gaat de patiënt merken van Oncode Institute?

Patiënt krijgt zorg in ziekenhuis

Onderzoeksresultaten sneller bij de patiënt

In Nederland krijgt nog steeds 1 op de 2 mensen kanker en is kanker doodsoorzaak nummer 1. Er wordt al veel gedaan op het gebied van kankeronderzoek en er zijn al veel stappen gezet. Maar toch komt nu nog maar zo’n 10% van de doorbraken uit het laboratorium bij de patiënt terecht. Vaak duurt het ook nog eens 5 tot 15 jaar voordat de patiënt gebruik kan maken van nieuwe medicijnen. Er is nog steeds te weinig samenwerking tussen laboratorium en ziekenhuis, waardoor nieuwe wetenschappelijke inzichten niet snel genoeg tot doorbraken leiden voor de patiënt. Oncode Institute wil dit veranderen.

Onderzoekers, artsen en bedrijven samen laten werken

  Oncode Institute heeft de ambitie om onderzoekers, artsen en bedrijven intensief samen te laten werken om sneller doorbraken bij de patiënt te brengen. Denk aan nieuwe behandelingen of medicijnen. Om dit doel te bereiken heeft Oncode een speciaal valorisatieteam opgezet. Dat er zo’n team beschikbaar is voor alléén kankeronderzoek, is uniek in de wereld. Hierdoor moeten doorbraken vaker en sneller bij de patiënt komen en moeten doorbraken ook succesvoller zijn. Oncode wil dit bereiken door:

  • het faciliteren van open communicatie tussen laboratorium en kliniek
  • het delen van kennis over onderzoek en patiënt tussen laboratorium en ziekenhuis
  • het gebruik van open data: dat is een methode waarbij onderzoeksgegevens met elkaar gedeeld worden
  • het fysiek samenbrengen van onderzoekers en artsen in ziekenhuizen om hen samen te laten werken in bijvoorbeeld workshops (Bekijk hier een filmpje over hoe het klinische Proof of Concept Programma van Oncode werkt)
  • onderzoekers te ondersteunen bij het aanvragen van licenties en patenten
  • onderzoekers te stimuleren doorbraken in eigen start-ups verder te ontwikkelen
  • alle relevante partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen van nieuwe medicijnen bij elkaar te brengen
  • patiënten te betrekken bij kankeronderzoek. Bekijk hier een filmpje over waarom Oncode patiëntenparticipatie zo belangrijk vindt.