Opname in het verzekeringspakket

Arts en patient in gesprek

Voor een brede implementatie van een zorgtoepassing is het (vaak) noodzakelijk dat deze wordt opgenomen in het verzekeringspakket. Het is goed om hier in een vroeg stadium van de ontwikkeling van een toepassing bij stil te staan  

Een belangrijke speler op het gebied van vergoedingen is het Zorg instituut Nederland (ZiN). Meer over wat zij doen vind je op hun website:  https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons

Een beschrijving van hoe het ZiN beoordeelt of geneesmiddelen in het basispakket horen kun je hier vinden: https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/werkwijzen-en-procedures…

In sommige gevallen is het mogelijk een tijdelijke financiering te krijgen voor behandelingen die veelbelovend lijken maar nog niet uit het basispakket worden vergoed. Dit is de regeling “Veelbelovende zorg” van Zin.
Zie ook https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/veelbelovende-zorg

Health Technology Assessment

Ondersteunend aan het implementatietraject leidend tot opname in de zorg en zorgverzekeringspakketten kan een Health Technology Assessment (HTA) worden uitgevoerd. Een HTA is een systematische evaluatie van de klinische effectiviteit en/of kosteneffectiviteit en/of de sociale en ethische impact van een zorg toepassing op de patiënt en het zorgsysteem. Om een indruk te krijgen wat HTA inhoudt kun je deze introductie lezen: https://www.nvtag.nl/wat-is-hta/

HTA is een specifiek vakgebied, het is verstandig om contact te zoeken met een HTA-expert als overweegt om dit toe te passen binnen jou onderzoek.

Voor verschillende typen zorgproducten kan het beoordelen van vergoeding op een andere manier worden gewogen en kunnen en afwijkende factoren meespelen. Het is de bedoeling in de toekomst hier uitgebreidere informatie over te verschaffen.