Prostaatkanker beter opsporen en behandelen

vrouwelijke onderzoeker in een laboratorium

Onderzoekssamenvatting

​Gepubliceerd op 13 februari 2019

Vroege opsporing en behandeling van prostaatkanker verbeteren de vooruitzichten. Alleen is vroege opsporing met de huidige techniek lastig. Daarom is verbetering van deze technieken nodig.

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers bestuderen of eerdere opsporing, en daarmee eerdere behandeling, van prostaatkanker mogelijk is met behulp van radioactief materiaal (tracer).

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat we prostaatkanker vaak pas in een laat stadium vinden. Dan is de kanker vaak al uitgezaaid en zijn de vooruitzichten slecht. Eerder in actie komen kan alleen als de kanker ook in een vroeg-stadium vindbaar is. Hiervoor zijn betere onderzoekstechnieken nodig.

Hoe vind je prostaatkanker? Met een radioactief-gelabelde stof (tracer) kun je prostaatkanker opsporen en behandelen doordat de tracer alleen bindt aan prostaatkankercellen. Opsporing gaat met behulp van radioactiviteit met een lage energie (scan) en behandeling via hoge energie.

Inmiddels hebben onderzoekers tracers ontdekt die prostaatkankercellen vroeg kunnen opsporen en behandelen. Deze tracers richten zich op een stofje op de kankercel, de GRP- receptor (GRPR). De meest belovende tracer op dit moment is NeoBOMB1. Alleen bindt die ook aan alvleeskliercellen omdat daar ook GRP-receptoren op zitten. Dat wil je niet, want je wilt alleen de prostaatkankercellen opsporen en aanvallen.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of een efficiënte en veilige methode ontwikkeld kan worden om prostaatkanker vroeg op te sporen en te behandelen met NeoBOMB1 zonder de alvleesklier te beschadigen.

Als de resultaten positief zijn dan kunnen de eerste studies in patiënten kort na de afronding van dit project plaatsvinden (1 á 2 jaar). Waarschijnlijk zal de methode ook effectief kunnen zijn bij enkele andere kankersoorten.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren moeten de onderzoekers NeoBOMB1 voorzien van click-elementen. Deze elementen kunnen alleen in de prostaatkanker ontkoppeld worden. Zo blijft de alvleesklier gespaard.  

Deze click-elementen zullen de onderzoekers in het laboratorium onderzoeken met behulp van kweekcellen en proefdieren met menselijke prostaatkankercellen. Ze kijken hierbij naar de effectiviteit en veiligheid van de nieuwe methode. Ook in vergelijking met de nu gebruikelijke opsporings- en behandelingsmethode in prostaatkankerpatiënten.