Open access

Microscoop

Achtergrond

De resultaten van KWF-gefinancierd onderzoek worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Voor deze vakbladen gelden hoge abonnementskosten. Alleen kapitaalkrachtige instellingen zoals academische ziekenhuizen kunnen zich dat veroorloven. Voor hbo-instellingen, midden- en kleinbedrijven, beleidsmakers, donateurs, patiënten en andere geïnteresseerden vormen deze kosten een barrière.

KWF vindt het onwenselijk dat wetenschappelijke informatie een luxegoed is, terwijl het een maatschappelijk bezit zou moeten zijn. Het merendeel van al het kankeronderzoek wordt namelijk gefinancierd uit publieke gelden. Daarom maakt KWF zich hard om onderzoeksresultaten voor iedereen gratis beschikbaar te stellen via ‘open access’.

Open Access

Open access houdt in dat wetenschappelijke publicaties digitaal, online, gratis en vrij van de meeste auteurs- en licentiebeperkingen beschikbaar zijn. In de meest open vorm zijn ook de onderzoeksgegevens waarop de publicaties gebaseerd zijn, vrij toegankelijk. Open access tot publicaties kent twee verschijningsvormen:

  • Publicatie in een gratis openaccesstijdschrift.
  • Archivering in een gratis elektronische database (repository). Dit wordt soms gecombineerd met publicatie in een - al dan niet 'traditioneel' - tijdschrift. 

Wat doet KWF?

KWF vergroot de toegankelijkheid van de resultaten van door KWF gefinancierd onderzoek door:

  • Het financieel ondersteunen van open access publicatie.
  • Het verplichten tot open access archivering.

Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat door KWF gefinancierd kankeronderzoek beter vindbaar en zichtbaar is. Dit komt de impact van het onderzoek ten goede. Een bijkomend voordeel is dat de publicaties ook voor de langere termijn beschikbaar blijven. 

Wat betekent het openaccessbeleid van KWF voor onderzoekers?

  • Openaccesspublicatie kan worden opgenomen in de projectbegroting
  • KWF Kankerbestrijding stelt onderzoekers verplicht om binnen 12 maanden na publicatie het artikel te archiveren in een online repository
  • KWF stelt maximaal 10.000,- euro beschikbaar voor open access publicatiekosten.
  • In de tussentijdse rapportages en het eindverslag moet - naast de titel van de publicatie en het tijdschrift waarin gepubliceerd is - ook gerapporteerd worden of het artikel open access gepubliceerd is en in welke repository het artikel gearchiveerd is of gaat worden.

Voor meer informatie, zie de Financieringsvoorwaarden