Open access

Microscoop

KWF kiest voor open access

Achtergrond

De resultaten uit oncologisch onderzoek dat door KWF gefinancierd is, worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Voor deze vakbladen gelden hoge abonnementskosten, zodat alleen kapitaalkrachtige instellingen zoals academische ziekenhuizen zich al deze informatie kunnen veroorloven. Voor hbo-instellingen, midden- en kleinbedrijven, beleidsmakers, donateurs, patiënten en andere geïnteresseerden vormen deze kosten een barrière.

KWF vindt het onwenselijk dat wetenschappelijke informatie een luxegoed is, terwijl het een maatschappelijk bezit zou moeten zijn. Het merendeel van al het kankeronderzoek wordt namelijk gefinancierd uit publieke gelden. Om die reden wil KWF zich hard maken om onderzoeksresultaten voor iedereen gratis beschikbaar te stellen via ‘open access’.

Open Access

Open access houdt in dat wetenschappelijke publicaties digitaal, online, gratis en vrij van de meeste auteurs- en licentiebeperkingen beschikbaar zijn. In de meest open vorm zijn ook de onderzoeksgegevens waarop de publicaties gebaseerd zijn, vrij toegankelijk. Open access tot publicaties kent twee verschijningsvormen:

  • Publicatie in een gratis openaccesstijdschrift.
  • Archivering in een gratis elektronische database (repository). Dit wordt soms gecombineerd met publicatie in een - al dan niet 'traditioneel' - tijdschrift. 

Wat gaat KWF Kankerbestrijding doen?

KWF Kankerbestrijding gaat de toegankelijkheid van de resultaten van door KWF gefinancierd onderzoek vergroten door:

  • Het financieel ondersteunen van open access publiceren.
  • Het verplichten tot open access archiveren.

Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat door KWF gefinancierd kankeronderzoek beter vindbaar en zichtbaar wordt. Dit zal de impact van het onderzoek ten goede komen. Een bijkomend voordeel van openaccessarchivering is dat de publicaties ook voor de langere termijn beschikbaar blijven. 

Wat betekent het openaccessbeleid van KWF voor onderzoekers?

  • Sinds 2013 kan openaccesspublicatie worden bekostigd worden uit de toegekende financiering. Deze maatregel is opgenomen in de Financieringsvoorwaarden (artikel 5.4)
  • KWF Kankerbestrijding stelt onderzoekers verplicht om binnen 12 maanden na publicatie het artikel te archiveren in een online repository naar keuze. Ook deze maatregel is opgenomen in de Financieringsvoorwaarden  (artikel 12.4)
  • KWF stelt maximaal 6.000,- euro beschikbaar voor open access publicatiekosten. Zie Financieel reglement (artikel 8).
  • In de tussentijdse rapportages en het eindverslag moet vanaf 2013 - naast de titel van de publicatie en het tijdschrift waarin gepubliceerd is - ook gerapporteerd worden of het artikel open access gepubliceerd is en in welke repository het artikel gearchiveerd is of gaat worden.