Koningin Wilhelminabos

Nieuwe glaspanelen op herstelde Gedenkplek Wilhelminabos

Gedenkplek Wilhelminabos hersteld

De Gedenkplek in het Wilhelminabos is hersteld. Het herstel is mede mogelijk gemaakt door Staatsbosbeheer, Gemeente Dronten en vele bedrijven die zich hebben ingezet door sponsoring van materiaal en inzet van vrijwilligers.

Documentaire van omroep Flevoland

De documentaire Breekbaar toont de impact en het herstel van de gedenkplek voor overleden kankerpatiënten in het Wilhelminabos in Dronten. Kijk deze documentaire over de waarde en kwetsbaarheid van herinneringen.

Vernieling Wilhelminabos

Maandag 19 juni 2023 trof de boswachter een ravage aan. 65 van de 67 Gedenkplaten in het Wilhelminabos zijn vernield. Op deze glaspanelen stonden de namen van dierbaren die aan kanker zijn overleden. We zijn hier enorm van geschrokken. En we beseffen welke impact dit moet hebben op de nabestaanden.

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt. Hieronder zetten we alvast wat antwoorden op een rijtje.

Vragen over het herstel en de vernieling

Ja. De vernielde platen zijn opnieuw gemaakt en teruggeplaatst. 
Wel is de toegang tot de plek aangepast. 
 

Op advies van experts is besloten om aangescherpte veiligheidsmaatregelen te treffen op de Gedenkplek. We kunnen niet in detail delen welke maatregelen dit zijn, omdat mogelijke kwaadwillenden daarop zouden kunnen anticiperen.

Nee, er is geen officiële onthulling van het monument geweest. Iedereen is elke dag welkom om het bos en het monument te bezoeken. 

De 2 gedenkplaten die niet vernield zijn, zijn ook vervangen voor nieuwe platen.

De scherven zijn opgeruimd en gerecycled. Ze konden niet gebruikt om de nieuwe glasplaten van te maken. 

De zaak is door de politie afgerond. Het heeft helaas niet tot de opsporing van een verdachte geleid.

Zie je iets verdachts in het Wilhelminabos? Neem dan contact op met de politie.
 

Aanleg van het bos

De aanleg van het Koningin Wilhelminabos is begonnen op 9 december 2000 met de eerste 'Bomen voor het Leven'-dag. Het bos ligt in de noordpunt van het Roggebotzand bij Dronten tegenover Kampen. De Stichting Nationale Boomfeestdag en Staatsbosbeheer hebben het bos in 1999 aangeboden aan het toen 50-jarige KWF. Na 20 jaar was het bos vol.

Gedenkplek

"Een ere-monument voor mensen die aan kanker zijn overleden." Zo beschreef een bezoeker de Gedenkplek in het Koningin Wilhelminabos. Op deze Gedenkplek staan glaspanelen met namen van dierbaren die aan kanker zijn overleden. Namen die de herinnering levend houden.

Rondom de Gedenkplek vormt zich nu een bos van ruim 25.000 Gedenkbomen. Dat bos symboliseert het leven. Het groeit, biedt beschutting, sterft af en geeft daarmee leven door. Het bos biedt ook rust en ruimte voor onze herinneringen, voor vreugde, voor verdriet.

Klein monumentje

Het Koningin Wilhelminabos herbergt inmiddels namen van duizenden mensen. Elke naam op een glaspaneel bij de Gedenkplek is een klein monumentje. Een monumentje voor iemand die is overleden aan kanker. Voor iemand die anderen zo dierbaar was, dat zij de herinnering aan hem of haar op deze manier levend willen houden.

Ontwerp

Het bos werd aangelegd naar een ontwerp van Carolien van de Bles en Linda Hollander. Zij maakten dit ontwerp als afstudeeropdracht voor hun studie Bosbouw aan de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein in Velp.

Een laan met aan weerszijden bomen voert naar een open plek vol licht. Deze symboliseert het moment van het aanschouwen van het levenslicht. Een kronkelend pad symboliseert het levenspad. Dit eindigt met een brug, symbool van de brug tussen leven en dood die iedereen ooit over moet. Hierna komt men bij de Gedenkplek. Vanaf de Gedenkplek leidt een pad naar de percelen waar vanaf 2000 bomen zijn aangeplant.

De Gedenkplek

De Gedenkplek is een ontwerp van Peter J. Derksen, oud-directeur van de Stichting Nationale Boomfeestdag en initiatiefnemer van het bos.

Rond het beeld staan in een onderbroken cirkel twaalf Millenniumbomen, één voor elke provincie. Twaalf verwijst ook naar uren, maanden, tijd. De cirkel is onderbroken omdat het directe contact met de overleden dierbaren verbroken is.

Op de lege plek in de cirkel heeft de toenmalige Contactgroep Nabestaanden Kankerpatiënten (CNK) op 9 december 2000 namens alle nabestaanden een Moeraseik geplant. Ook dat is symbolisch: onze blijvende herinneringen aan de overledenen maken de cirkel toch weer sluitend. Buiten de bomencirkel staan in cirkels de glaspanelen met de namen van hen die in dit bos worden herdacht. Twee lege panelen verwijzen naar mensen die aan kanker zijn overleden, maar niet met naam op de Gedenkplek staan vermeld.