Koningin Wilhelminabos

ambitie

De aanleg van het Koningin Wilhelminabos is begonnen op 9 december 2000 met de eerste 'Bomen voor het Leven'-dag. Het bos ligt in de noordpunt van het Roggebotzand bij Dronten tegenover Kampen. De Stichting Nationale Boomfeestdag en Staatsbosbeheer hebben het bos in 1999 aangeboden aan de toen 50-jarige KWF Kankerbestrijding.

Een monument

"Een ere-monument voor mensen die aan kanker zijn overleden." Zo beschreef een bezoeker de Gedenkplek in het Koningin Wilhelminabos. Op deze Gedenkplek staan glaspanelen met namen van dierbaren die aan kanker zijn overleden. Namen die de herinnering levend houden.

Rondom de Gedenkplek vormt zich nu een bos. Dat bos symboliseert het leven. Het groeit, biedt beschutting, sterft af en geeft daarmee leven door. Het bos biedt ook rust en ruimte voor onze herinneringen, voor vreugde, voor verdriet.

Ontstaan

Het Koningin Wilhelminabos herbergt inmiddels namen van duizenden mensen. Elke naam op een glaspaneel bij de Gedenkplek is een klein monumentje. Een monumentje voor iemand die is overleden aan kanker. Voor iemand die anderen zo dierbaar was, dat zij de herinnering aan hem of haar op deze manier levend willen houden.

Prachtig herdenkingsbos vol met ruim 25.000 Gedenkbomen

Het bos is, 20 jaar na de start in 2000, vol en beplant met ruim 25.000 Gedenkbomen. Deze Gedenkbomen zijn opgegaan in een prachtig herdenkingsbos. Op de Gedenkplek in dit bos herdenken we onze overleden dierbaren met hun namen op glaspanelen.

Ontwerp

Het bos werd aangelegd naar een ontwerp van Carolien van de Bles en Linda Hollander. Zij maakten dit ontwerp als afstudeeropdracht voor hun studie Bosbouw aan de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein in Velp.

Een laan met aan weerszijden bomen voert naar een open plek vol licht. Deze symboliseert het moment van het aanschouwen van het levenslicht. Een kronkelend pad symboliseert het levenspad. Dit eindigt met een brug, symbool van de brug tussen leven en dood die iedereen ooit over moet. Hierna komt men bij de Gedenkplek. Vanaf de Gedenkplek leidt een pad naar de percelen waar vanaf 2000 bomen zijn aangeplant.

De Gedenkplek

De Gedenkplek is een ontwerp van Peter J. Derksen, directeur van de Stichting Nationale Boomfeestdag en initiatiefnemer van het bos.

Rond het beeld staan in een onderbroken cirkel twaalf Millenniumbomen, één voor elke provincie. Twaalf verwijst ook naar uren, maanden, tijd. De cirkel is onderbroken omdat het directe contact met de overleden dierbaren verbroken is.

Op de lege plek in de cirkel heeft de Contactgroep Nabestaanden Kankerpatiënten (CNK) op 9 december 2000 namens alle nabestaanden een Moeraseik geplant. Ook dat is symbolisch: onze blijvende herinneringen aan de overledenen maken de cirkel toch weer sluitend. Buiten de bomencirkel staan in cirkels de glaspanelen met de namen van hen die in dit bos worden herdacht. Twee lege panelen verwijzen naar mensen die aan kanker zijn overleden, maar niet met naam en toenaam op de Gedenkplek staan vermeld.