Koningin Wilhelminabos

Koningin Wilhelminabos

Herstel Gedenkplek

Eind mei 2024 wordt de Gedenkplek zoveel mogelijk in originele staat hersteld. Dit doen we samen met verschillende partners: Staatsbosbeheer, Gemeente Dronten en verschillende glasleveranciers.

We vinden het belangrijk maatregelen te nemen tegen nieuw vandalisme. Ook willen we de natuur tijdens het broedseizoen zo min mogelijk verstoren. Hierdoor vraagt het herstel meer tijd. De heropbouw start daarom eind mei. We verwachten dat de Gedenkplek dan enige tijd niet toegankelijk is. Tot de start van de werkzaamheden is de Gedenkplek gewoon te bezoeken.

Vernieling Wilhelminabos

Maandag 19 juni 2023 trof de boswachter een ravage aan. 65 van de 67 Gedenkplaten in het Wilhelminabos zijn vernield. Op deze glaspanelen stonden de namen van dierbaren die aan kanker zijn overleden. We zijn hier enorm van geschrokken. En we beseffen welke impact dit moet hebben op de nabestaanden.

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt. Hieronder zetten we alvast wat antwoorden op een rijtje.

Vragen over het herstel en de vernieling

Ja, eind mei 2024 start de opbouw van de Gedenkplek. We vinden het belangrijk om maatregelen te nemen tegen nieuw vandalisme. Ook willen we de natuur tijdens het broedseizoen zo min mogelijk verstoren. Hierdoor vraagt het herstel meer tijd dan we oorspronkelijk dachten.

We vinden het belangrijk om maatregelen te nemen tegen nieuw vandalisme. Ook willen we de natuur tijdens het broedseizoen zo min mogelijk verstoren. Daarom start de opbouw eind mei 2024.

Op advies van experts is besloten om aangescherpte veiligheidsmaatregelen te treffen op de Gedenkplek. We kunnen niet in detail delen welke maatregelen dit zijn, omdat mogelijke kwaadwillenden daarop zouden kunnen anticiperen.

Nee, er komt geen officiële onthulling van het monument. Iedereen is elke dag welkom om het bos en het monument te bezoeken.

Tijdens de opbouw verwachten we dat de Gedenkplek enige tijd niet toegankelijk is. Dit start eind mei 2024. Tot de start van de werkzaamheden is de Gedenkplek gewoon te bezoeken.

Ja, we hebben alle namen. Het is niet nodig om door te geven welke naam op welke glasplaat stond.

Nee, dat is niet mogelijk. We herstellen de Gedenkplek in originele staat.

Herstel van het monument wordt gedaan door professionals. Meehelpen is niet nodig. 

De 2 gedenkplaten die niet vernield zijn, blijven staan.

De 2 gedenkplaten die niet zijn vernield, zijn in 2010 en in 2012 geplaatst. In beide jaren zijn 3 panelen neergezet. Van elk jaar staat nog 1 paneel. Hier vind je de namen van het paneel uit 2010 en uit 2012. Deze gedenkplaten blijven staan.

De scherven zijn opgeruimd en gerecycled. Ze worden niet gebruikt om de nieuwe glasplaten van te maken. 

De zaak is door de politie afgerond. Het heeft niet tot de opsporing van een verdachte geleid.

Zie je iets verdachts in het Wilhelminabos? Neem dan contact op met de politie.
 

Nieuws en updates delen we op deze pagina. En via X.

Aanleg van het bos

De aanleg van het Koningin Wilhelminabos is begonnen op 9 december 2000 met de eerste 'Bomen voor het Leven'-dag. Het bos ligt in de noordpunt van het Roggebotzand bij Dronten tegenover Kampen. De Stichting Nationale Boomfeestdag en Staatsbosbeheer hebben het bos in 1999 aangeboden aan het toen 50-jarige KWF. Na 20 jaar was het bos vol.

Gedenkplek

"Een ere-monument voor mensen die aan kanker zijn overleden." Zo beschreef een bezoeker de Gedenkplek in het Koningin Wilhelminabos. Op deze Gedenkplek staan glaspanelen met namen van dierbaren die aan kanker zijn overleden. Namen die de herinnering levend houden.

Rondom de Gedenkplek vormt zich nu een bos van ruim 25.000 Gedenkbomen. Dat bos symboliseert het leven. Het groeit, biedt beschutting, sterft af en geeft daarmee leven door. Het bos biedt ook rust en ruimte voor onze herinneringen, voor vreugde, voor verdriet.

Klein monumentje

Het Koningin Wilhelminabos herbergt inmiddels namen van duizenden mensen. Elke naam op een glaspaneel bij de Gedenkplek is een klein monumentje. Een monumentje voor iemand die is overleden aan kanker. Voor iemand die anderen zo dierbaar was, dat zij de herinnering aan hem of haar op deze manier levend willen houden.

Ontwerp

Het bos werd aangelegd naar een ontwerp van Carolien van de Bles en Linda Hollander. Zij maakten dit ontwerp als afstudeeropdracht voor hun studie Bosbouw aan de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein in Velp.

Een laan met aan weerszijden bomen voert naar een open plek vol licht. Deze symboliseert het moment van het aanschouwen van het levenslicht. Een kronkelend pad symboliseert het levenspad. Dit eindigt met een brug, symbool van de brug tussen leven en dood die iedereen ooit over moet. Hierna komt men bij de Gedenkplek. Vanaf de Gedenkplek leidt een pad naar de percelen waar vanaf 2000 bomen zijn aangeplant.

De Gedenkplek

De Gedenkplek is een ontwerp van Peter J. Derksen, oud-directeur van de Stichting Nationale Boomfeestdag en initiatiefnemer van het bos.

Rond het beeld staan in een onderbroken cirkel twaalf Millenniumbomen, één voor elke provincie. Twaalf verwijst ook naar uren, maanden, tijd. De cirkel is onderbroken omdat het directe contact met de overleden dierbaren verbroken is.

Op de lege plek in de cirkel heeft de toenmalige Contactgroep Nabestaanden Kankerpatiënten (CNK) op 9 december 2000 namens alle nabestaanden een Moeraseik geplant. Ook dat is symbolisch: onze blijvende herinneringen aan de overledenen maken de cirkel toch weer sluitend. Buiten de bomencirkel staan in cirkels de glaspanelen met de namen van hen die in dit bos worden herdacht. Twee lege panelen verwijzen naar mensen die aan kanker zijn overleden, maar niet met naam op de Gedenkplek staan vermeld.