Klachtenreglement KWF Kankerbestrijding

Kantoorpand KWF

KWF Kankerbestrijding beschouwt een klacht als een signaal waarmee zij kan streven naar een goede of betere continuering van haar dienstverlening. Ben je niet tevreden over onze dienstverlening? Laat dit dan gerust aan ons weten.

Wat verstaat KWF onder een klacht

Een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen over de geboden diensten en/of activiteiten van de organisatie KWF Kankerbestrijding.  

Indienen, ontvangen en afhandeling van jouw klacht

Je kunt jouw klacht via diverse kanalen indienen. Je kunt een klacht digitaal indienen door een e-mail te sturen naar [email protected] of het klachtenformulier op onze website in te vullen.

Een klacht kun je ook telefonisch doorgeven in een gesprek met een medewerker van KWF op telefoonnummer 020 570 05 70 (gebruikelijke belkosten), maandag tot en met vrijdag 9.00–18.00 uur.

Klachten per brief kun je sturen naar: 

KWF Kankerbestrijding
T.a.v. KWF Publieksservice
Postbus 75508
1070AM  Amsterdam

Daarnaast zijn wij ook te bereiken via Facebook en Twitter.

Alle ontvangen klachten worden door KWF in behandeling genomen. Wij doen ons best om met 5 werkdagen een antwoord aan je te sturen. Indien beantwoording binnen 5 werkdagen niet mogelijk is, laten wij dit uiteraard aan je weten.

Door KWF ontvangen klachten worden vertrouwelijk behandeld. De registratie van ontvangen klachten gebeurt zodanig dat de privacy is gewaarborgd. KWF verklaart een klacht ontvankelijk als de klacht niet anoniem wordt ingediend, als deze leesbaar is en in het Nederlands of Engels is gesteld.

Slotbepalingen

Een evaluatie van het klachtenreglement van KWF vindt plaats één jaar na inwerkingtreding van het reglement (1 augustus 2008) en vervolgens om de twee jaar. Het reglement kan door KWF worden gewijzigd of ten gunste van een nieuw reglement worden ingetrokken. In alle gevallen waarin het klachtenreglement niet voorziet, beslist de directie van KWF. Het uitgebreide reglement is openbaar en op te vragen bij KWF.