KWF Kankerbestrijding van 1949 tot nu

compilatie van kwf afbeeldingen

Hoogtepunten uit de geschiedenis van KWF

 Vanaf 1949 heeft KWF, samen met iedereen die kanker bestrijdt, veel bereikt in het voorkomen, ontdekken en de behandeling van kanker. Met steun van de Nederlandse bevolking is er veel geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek naar kanker, voorlichting en patiëntenondersteuning. Hieronder staat de geschiedenis van KWF beschreven aan de hand van een selectie aan hoogtepunten. 

2019 - HPV-vaccinatie 

Het humaan papillomavirus (HPV) is een virus dat baarmoederhalskanker en andere vormen van kanker kan veroorzaken. Meisjes vanaf 12 jaar krijgen een oproep om zich tegen HPV te laten vaccineren. Hiermee verkleint de kans op baarmoederhalskanker met 75%. Toch haalt meer dan 50% deze prik niet. KWF start in 2019 met voorlichting over de HPV-vaccinatie om vaccinatie te stimuleren.

2019 - Rookvrije Generatie

Opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken, dat is waar de beweging op weg naar een Rookvrije Generatie voor staat. De 'founding fathers' van deze alliantie zijn de Hartstichting, het Longfonds en KWF Kankerbestrijding.

2018 - Ziekte-overstijgend onderzoek naar het afweersysteem 

De SGF (Samenwerkende Gezondheidsfondsen, waaronder KWF), de overheid en het bedrijfsleven trekken gezamenlijk 15 miljoen euro uit voor onderzoek naar het afweersysteem. Het doel is om ziektes waarbij het afweersysteem ontregeld is, beter te begrijpen en te bestrijden. Niet eerder werd in Nederland op deze schaal ziekte-overstijgend samengewerkt.

2018 - 5 jaar kanker.nl 

In 2013 starten KWF, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) de website kanker.nl. Een online platform voor betrouwbare informatie en (ervarings-)kennis voor iedereen die met kanker te maken krijgt. Sinds 2016 beheert en ontwikkelt de zelfstandige Stichting kanker.nl het platform.

2018 - 200e  SamenLoop voor Hoop 

24 uur lang wandelen 'de SamenLopers', in estafettevorm, om geld op te halen voor kankeronderzoek. De estafette staat symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. In 2006 presenteert KWF de eerste 'SamenLoop voor Hoop' in Nederland in het Drentse Borger. Inmiddels zijn er in 12 jaar tijd meer dan 200 edities gelopen en is er ruim 17 miljoen euro opgehaald.

2018 - Oncode Institute 

Oncode Institute brengt de top uit het Nederlands kankeronderzoek samen om zo versneld de code van kanker te kraken. Waar Oncode Institute echt een verschil maakt, is de koppeling tussen de fundamentele en klinische kant van onderzoek. Hierdoor kunnen doorbraken effectiever omgezet worden in nieuwe methoden om kanker op te sporen en beter te behandelen.

2017 - Strafzaak tegen de tabaksindustrie

KWF sluit zich in 2017 aan bij de aangifte tegen de 4 grootste tabaksfabrikanten in Nederland. Eind 2018 besluit het gerechtshof in Den Haag dat er geen strafzaak komt. Ondanks deze tegenvaller is er een onomkeerbare beweging in gang gezet. KWF blijft zich, samen met haar partners, volop inzetten voor een Rookvrije Generatie.

2017 - Digitaal collecteren

Was het voorheen alleen mogelijk om met papier- en muntgeld te doneren tijdens de collecteweek, tegenwoordig zijn daar tal van digitale manieren bijgekomen. Zo zijn er sinds de introductie in 2017 bijna € 120.000 aan pinbetalingen ontvangen en is het sinds 2018 ook mogelijk om met IDEAL-QR betalen. What's next?

2017 - Grand Challenge 

De grootste uitdagingen op het gebied van kankeronderzoek wereldwijd aanpakken, dat is wat de Grand Challenge doet. Samen met Britse zusterorganisatie Cancer Research UK (CRUK) investeert KWF 15 miljoen pond in internationaal borstkankeronderzoek, onder leiding van dr. Jelle Wesseling (midden) van het Antoni van Leeuwenhoek.

2016 - Lampionnenactie 

Om mensen te steunen die zijn geraakt door kanker, verlichten we jaarlijks in december een bijzondere plek met lampionnen. Mensen uit heel Nederland doneren online een lampion die de naam van hun dierbare draagt. In 2018 vormden 24.000 lampionnen een hart van liefde en kracht bij Paleis Soestdijk. De jaren daarvoor verlichtten we de Afsluitdijk en het Middelpunt van Nederland.

2016 - Smeren, kleren, weren 

UV-straling van de zon is een belangrijke veroorzaker van huidkanker. Met ‘smeren kleren weren’ wil KWF dat het gewoon wordt om jezelf en je kinderen te beschermen tegen de zon. Alleen zonnebrandcrème smeren is namelijk niet voldoende. Dus: smeer jezelf in, draag beschermende kleding, zonnebrillen en hoofddeksels en zoek af en toe de schaduw op!

2016 - 10x groot verzet tegen kanker

Onder het motto "Grootverzettegenkanker" beklimmen fietsers, handbikers, wandelaars en hardlopers sinds 2006 jaarlijks de Mont Ventoux in Frankrijk. Deze actie is een initiatief van de Stichting Mont Ventoux, waarbij deelnemers geld ophalen voor kankerbestrijding. Van de opbrengst gaat 60% naar KWF, de rest gaat naar lokale goede doelen.

2016 - 5 jaar ColSensation

Sinds 2012 beklimt Team Doelbewust de Mont Ventoux om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Beter bekend onder de naam ColSensation. In 2016 werd dit evenement alweer voor de 5e keer gehouden. Bij elkaar hebben zij meer dan 1,4 miljoen euro bijeengebracht voor KWF en ruim € 250.000 voor regionale kanker-relateerde doelen.

2016 - Pink Ribbon financiert borstkankeronderzoek

Pink Ribbon zet zich ook in Nederland in voor een beter én langer leven van mensen met borstkanker. Sinds 2003 financiert Pink Ribbon wetenschappelijk onderzoek en projecten op het gebied van behandeling, nazorg en langetermijneffecten van borstkanker. In 2016 werd Pink Ribbon onderdeel van KWF Kankerbestrijding.

2016 - Nieuwe manier van financieren

Op 8 januari ging een nieuwe manier van financieren, beoordelen en (samen)werken van start: Programma Onderzoek & Implementatie (PO&I). Dit programma heeft tot doel om resultaten van onderzoek sneller te vertalen naar toepassingen voor patiënten. Sinds de start in 2016 zijn er 340 projecten gehonoreerd, voor een som van bijna 190 miljoen euro.

2016 - Internationale samenwerking

Zowel internationaal als nationaal zet KWF zich in voor betaalbare medicijnen tegen kanker. Daarom starten KWF en the Association of European Cancer League (ECL) in de werkgroep ‘Access to Cancer Medicines’.  Inmiddels zijn er 25 landen aangesloten bij de werkgroep waaronder Duitsland, Denemarken en Frankrijk.  

2016 - 65 jaar Wetenschappelijke Raad

 Op 17 mei 2016 werd de verjaardag van de Wetenschappelijke Raad (WR) gevierd! 65 jaar heeft zij de organisatie van KWF bijgestaan bij het effectief besteden van het gedoneerde geld aan kankeronderzoek. In de video vertellen verschillende (oud)WR-leden over hun bijdrage aan de WR.

2015 - Ren tegen kanker

Meer dan duizend deelnemers hebben sinds 2015 € 750.000 bij elkaar gerend met Team KWF. Op maar liefst 12 evenementen waren de hardlopers aanwezig, waaronder de Utrecht Marathon in 2016. Vanaf dit jaar heet Team KWF 'Ren tegen kanker'. Ren jij volgend jaar ook mee?

2015 - Vijfjaarsoverleving 64%

De vijfjaarsoverleving -het gemiddelde aantal kankerpatiënten dat 5 jaar na diagnose nog in leven is- was in 1949 gemiddeld 25%. Dit percentage is sindsdien gestegen naar gemiddeld 64%. De kennis over kanker neemt steeds verder toe. De ziekte kan beter worden opgespoord en behandelingen zijn veiliger en effectiever. Daarmee is ook de kwaliteit van leven voor patiënten verbeterd.

2014 - Bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker

De Nederlandse overheid start het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. Een lange periode van wetenschappelijk onderzoek, mede gefinancierd door KWF, ging hieraan vooraf. Dikkedarmkanker is de 3e meest voorkomende soort kanker in Nederland. In 2018 kregen ruim 14.000 mensen deze ziekte. Iedereen van 55 tot en met 75 jaar krijgt iedere 2 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker.

2014 - Grootste KWF-subsidie voor onderzoek Dream Team

Een deel van de opbrengst van 'Sta Op Tegen Kanker', wordt toegekend aan internationale samenwerkende onderzoeksteams: 'Dream Teams'. Teams speciaal opgericht voor een snellere vertaling van nieuwe kennis naar een behandeling (translationeel onderzoek). In 2014 kent KWF de grootste subsidie ooit toe (€ 6.000.000) aan een nieuwe methode om te komen tot gepersonaliseerde behandeling van kanker.

2014 - Lobby toegankelijkheid dure geneesmiddelen

In 2014 presenteert KWF het rapport ‘Effectieve nieuwe middelen tegen kanker, maar het financieringssysteem kraakt’. Hiermee start de lobby om de toegankelijkheid van dure kankermedicijnen te garanderen. Kankergeneesmiddelen moeten voor iedereen beschikbaar  zijn, ongeacht de prijs. KWF wil voorkomen dat innovatieve geneesmiddelen niet kunnen worden voorgeschreven, omdat er niet genoeg geld is.

2014 - Focus op patiënten

In recente jaren ligt de aandacht meer op de kwaliteit van leven van de patiënt. Zo startte in 2014 de campagne ‘Kanker raakt ons allemaal’, die als doel had om bewustzijn te creëren en aandacht te vragen voor de belangrijke rol die de omgeving van de patiënt speelt. Deze campagne werd gevolgd door ‘Kanker doet meer met je dan je denkt’.

2013 - Alliantie Nederland Rookvrij

De strijd tegen ziekten door roken gaat onverminderd door. Vanuit het speerpunt 'Nederland Rookvrij' werkt KWF nauw samen met een groot aantal partners binnen de Alliantie Nederland Rookvrij. Na ruim 45 jaar strijd om het roken terug te dringen is het resultaat zichtbaar. In 2017 rookt minder dan een kwart (23,1%.) van de Nederlandse bevolking.

2013 - Erkenning voor immunotherapie

Ook buiten laboratoria en ziekenhuizen is er volop aandacht en erkenning voor immunotherapie. In 2013 riep het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Science immunotherapie uit tot doorbraak van het jaar. En in 2018 werd de Nobelprijs voor Geneeskunde uitgereikt aan 2 grondleggers van een bijzondere vorm van immunotherapie.

2013 - Lancering kanker.nl

Het online platform kanker.nl is een unieke combinatie van betrouwbare medische informatie én een sociaal netwerk. Kanker.nl is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Deze organisaties hebben hun krachten gebundeld om betrouwbare informatie en (ervarings-)kennis samen te brengen.

2009 - Sta op tegen kanker

In de VS start op 28 mei 2008 de campagne 'Stand Up To Cancer'. KWF brengt dit concept als 'Sta op tegen kanker' naar Nederland. Vanaf 2016 krijgt dit een vervolg met een geheel eigen format: 'Nederland staat op tegen kanker'. Deze jaarlijks terugkerende fondsenwervende campagne - met de live tv-uitzending als drager - is een groot succes en levert jaarlijks tienduizenden nieuwe donateurs op.

2007 - Koningin Wilhelmina Onderzoeksprijs

De Koningin Wilhelmina Onderzoeksprijs (KWO-prijs) is een onderscheiding die KWF uitlooft aan een onderzoeker met een uitmuntend onderzoeksvoorstel. Met € 2 miljoen is het de grootste subsidieprijs voor kankeronderzoek in Nederland. Hiermee kan 5 tot 6 jaar grootschalig onderzoek worden gedaan. Tussen 2007 en 2015 is de KWO-prijs 14 keer uitgereikt. 

2006 - Alpe d'HuZes 

Met 66 deelnemers startte in 2006 de eerste Alpe d'HuZes. De deelnemers aan de beklimming van de Alpe d'HuZes laten zich sponsoren en de totale opbrengst gaat naar het Alpe d'HuZes/KWF-fonds. Het evenement is uitgegroeid tot een nationale gebeurtenis, met fietsers, hardlopers en rolstoelers. Het is de grootste actie ten bate van KWF.

2006 - SamenLoop voor Hoop

In de Verenigde Staten start de American Cancer Society in 1985 de ‘Relay for Life’. Een 24-uurs wandelevenement dat aandacht vraagt voor kanker, herdenkt en fondsen werft. In 2006 presenteert KWF de eerste ‘SamenLoop voor Hoop’ in Nederland in het Drentse Borger.

2005 - Kleurrijk opereren  

Bij fluorescentie chirurgie (kleurrijk opereren) worden fluorescente stoffen in het lichaam gespoten die alleen door tumorcellen worden opgenomen. Met een speciaal camerasysteem kunnen deze tumorcellen tijdens de operatie zichtbaar worden gemaakt. Zo beschikt de chirurg dus over een soort zaklamp die de kankercellen doet oplichten, zodat ze makkelijker te verwijderen zijn.

2003 - Behandeling op maat 

De ene kanker is de andere niet, zelfs niet binnen hetzelfde orgaan. Een medicijn dat voor de ene patiënt een redmiddel is, kan bij een andere patiënt niets uitrichten. Bij behandeling op maat wordt de behandeling afgestemd op de biologische kenmerken van de tumor. Zo krijgt iedere patiënt de behandeling met de meeste kans van slagen.

2000 - Nationale micro-array faciliteit

De uitvinding van de microarray (DNA op een chip), bracht het onderzoek naar de genetische basis van kanker in een stroomversnelling. Om Nederlandse kankeronderzoekers toegang te geven tot deze nieuwe, kostbare techniek kent KWF een subsidie van 2,1 miljoen gulden toe voor de inrichting van een centrale faciliteit. 

1999 - Oprichting Koningin Wilhelminabos

Het Koningin Wilhelminabos in Dronten is een gedenkplek voor mensen die aan kanker zijn overleden. Op deze plek staan glaspanelen met namen van dierbaren. Rondom de Gedenkplek is een bos geplant. De Stichting Nationale Boomfeestdag en Staatsbosbeheer hebben het bos in 1999 geschonken aan het toen 50-jarige KWF.

1999 - Manifestatie 'Kanker in de RAI'

In het jubileumjaar 1999 is er een grote manifestatie onder de naam 'Kanker in de RAI'. Specifiek gericht op patiënten en hun naasten. Ook wordt dat jaar gestart met het ontwikkelen van cursussen, zoals 'Werken en kanker'. Hierdoor worden patiënten ook beter in staat gesteld om voor hun eigen belangen op te komen.

1999 - Eerste signaleringsrapport

KWF stelt in 1997 de Signaleringscommissie Kanker(SCK) in. Deze commissie adviseert over trends en verwachte  ontwikkelingen op het gebied van kankerbestrijding. Het eerste rapport van de Signaleringscommissie Kanker verschijnt in 1999: ‘Kanker 1999’ en het deelrapport ‘Zorg’.

1998 - Ride for the Roses

e schrijven 1998 als in Amsterdam het startschot wordt gegeven voor de eerste Ride for the Roses. Bij deze fietstocht, die elk jaar in een andere stad wordt gereden, krijgt iedere deelnemer een rode roos, die symbool staat voor een morgen voor iedereen. In de afgelopen jaren hebben de fleurige fietsers meer dan 15 miljoen euro opgehaald.

1998 - Van onderzoek naar behandeling

Om te bevorderen dat nieuwe kennis over kanker zo snel mogelijk wordt door vertaald naar de praktijk, wordt in '98 prioriteit gegeven aan de financiering van zogenoemd 'translationeel en klinisch kankeronderzoek'.

1997 - Samenwerkingsprogramma met Indonesië en de Antillen 

Onder de Nederlandse kankerbestrijding vallen ook de Overzeese gebiedsdelen. Indonesië en de Antillen hebben beide een eigen kankerbestrijdingsorganisatie. In 1997 wordt er extra geïnvesteerd in de relatie met deze organisaties. Een belangrijk onderdeel daarvan was bij- en nascholing op oncologisch gebied.

1995 - Gezondheidsbevordering op de werkplek 

Er moet meer aandacht komen voor gezondheid op de werkplek. Daarom starten KWF, de Nederlandse Hartstichting en het Astma Fonds het Centrum Gezondheidsbevordering op de werkplek. Het centrum ontwikkelt richtlijnen voor de beoordeling van gezondheidsbeleid.

1990 - Bevolkingsonderzoek borstkanker

Mede door KWF-gefinancierd onderzoek is er sinds 1990 het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dankzij het bevolkingsonderzoek wordt borstkanker vaker vroeg ontdekt. Daardoor overlijden er elk jaar ongeveer 850 vrouwen minder aan borstkanker. Alle vrouwen van 50 tot 75 jaar kunnen meedoen aan het bevolkingsonderzoek. Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen.

1987 - Preventiecampagne 'Zon verstandig' 

Het groeiende aantal mensen met huidkanker leidt in 1987 tot de eerste 'Zon verstandig' KWF-preventiecampagne. De campagne zet aan tot het (op tijd) bedekken en insmeren van de huid. Verschillende campagnes volgen: 'Verstandig Zonnen' (1999), 'Smeren is Vet'(2001), Sjonnie Shadow (2005; gericht op kinderen) en #Smeerfie (2014)

1984 - Oprichting NFK

Lotgenoten hebben veel steun aan elkaar, zowel praktisch als emotioneel. Om die reden ondersteunt KWF 19 kankerpatiëntenorganisaties en riep KWF in '84 het Landelijk Platform voor verenigingen van Kankerpatiënten in het leven. Dit platform werd in 1991 omgevormd tot de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).

1983 - Wetenschappelijke Raad voor de Sociale Oncologie

In 1983 werd het Studiecentrum Sociale Oncologie opgeheven. In plaats daarvan kunnen onderzoekers projectvoorstellen bij KWF indienen voor onderzoek op dit gebied. Voor de beoordeling daarvan en de advisering over het te voeren beleid wordt de Wetenschappelijke Raad voor de Sociale Oncologie (WRSO) ingesteld. 

1982 - KWF-leerstoelen

Er worden twee KWF-leerstoelen ingesteld om de ontwikkelingen op deze snel ontwikkelende gebieden te stimuleren. Prof. dr. Wagener wordt benoemd tot bijzonder hoogleraar medische oncologie aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen en prof. dr. Voute wordt benoemd tot bijzonder hoogleraar kinderoncologie aan de Universiteit van Amsterdam.

1981 - Commissie voor Klinisch Vergelijkend Onderzoek

Resultaten van onderzoek moeten zo snel mogelijk naar de patiënt. Daarom stelt KWF budget beschikbaar voor het data-management van klinische studies. Om de kwaliteit van deze studies te borgen, stelt KWF een adviescommissie in: Commissie voor Klinisch Vergelijkend Onderzoek.

1980 - Opening KWF-voorlichtingscentrum

Op verzoek van de overheid neemt KWF de voorlichting over kanker op zich. In 1980 opent het KWF Voorlichtingscentrum met een hulp- en informatielijn. Daarnaast worden er brochures en diaseries gemaakt en programma's voor radio en tv ontwikkeld. Vanaf 1997 start KWF met voorlichting op internet.

1980 - Beschermvrouwen van KWF

In 1962 overlijdt onze oprichtster koningin Wilhelmina en wordt zij opgevolgd door koningin Juliana. In 1980 neemt prinses Beatrix het stokje over als koningin én beschermvrouwe van KWF. Anders dan haar voorgangers, blijft prinses Beatrix na haar aftreden als koningin in 2013 beschermvrouwe van KWF.

1979 -Instelling KWF-Werkgemeenschappen

Om samenwerking en kennisdeling binnen het kankeronderzoek te stimuleren worden 9 werkgemeenschappen opgericht. De werkgemeenschappen richten zich op specifieke onderdelen van het kankeronderzoek. Bijvoorbeeld de werkgemeenschap voor beeld- en signaalvormende technieken, de tumorcelbiologie en de tumorimmunologie.

1976 - Kwaliteit van leven & psychosociale zorg

Lange tijd draaide het in de oncologie maar om één ding: patiënten zo lang mogelijk in leven houden. Kwaliteit van leven van de patiënt was van ondergeschikt belang. Vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw kwam daar verandering in. Kwaliteit van leven en zorg die daarop is gericht, zijn belangrijke speerpunten van KWF geworden. 

1976 - Studiecentrum Sociale Oncologie

Het bespreekbaar maken van kanker is een belangrijk onderwerp voor KWF. Ook komt er meer aandacht voor de begeleiding van patiënten en familie.  Om de voorlichting nog beter te maken start KWF het Studiecentrum Sociale Oncologie. Vanaf 1976 in het AVL en van 1978 tot 1983 in de Erasmus Universiteit.

1976 - Eerste uitreiking professor P. Muntendamprijs

Professor Muntendam neemt in 1976 afscheid als voorzitter van KWF. Ter ere van zijn belangrijke rol in de opbouw van KWF, wordt de professor Muntendamprijs in het leven geroepen. Een prijs voor bijzondere verdiensten op het gebied van kankerbestrijding. De eerste Muntendamprijs is voor de heer De Jong, economisch directeur van het AVL. Alle Muntendamprijswinnaars sinds 1976.

1975 - Het afweersysteem begrijpen

Vanaf 1975 financiert KWF steeds meer onderzoek naar het afweersysteem. Eerst om het afweersysteem beter te begrijpen en te ontdekken welke rol het speelt bij kanker. Gaandeweg komt ook de patiënt steeds meer in beeld. In de 21e eeuw ontwikkelt immunotherapie zich razendsnel tot nieuwe behandeling naast chirurgie, chemotherapie en bestraling. 

1974 - Tv-actie 'Geven voor Leven'

Deze grootste actie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van KWF staat in het teken van kanker bij kinderen. De tv-uitzending levert het enorme bedrag van 62.3 miljoen gulden op. Dit wordt besteed aan de financiering van kinderoncologisch onderzoek en de oprichting van vier kinderoncologische centra in Amsterdam, Groningen, Nijmegen en Rotterdam.

1973 - Oprichting steunfonds voor kankerpatiënten

 Vanuit een erfenis wordt in 1973 een steunfonds voor kankerpatiënten opgericht. Vanuit het fonds werden bijvoorbeeld bijdragen gegeven voor hulpmiddelen die niet vergoed werden. Meer dan 40 jaar konden kankerpatiënten gebruik maken van dit fonds. 

1973 - Opening Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis 

Het nieuwe gebouw van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis aan de Plesmanlaan in Amsterdam opent haar deuren. Het ziekenhuis is mede tot stand gekomen door subsidie van KWF en verbindt onderzoek aan de zorg voor patiënten. Koningin Juliana opent het nieuwe ziekenhuis.

1970 - Vroege opsporing van kanker

KWF publiceert de brochure 'Vroege opsporing van kanker', om er op te wijzen dat behandeling van kanker in een vroeg stadium belangrijk is voor een zo goed mogelijk behandelresultaat. KWF vraagt in latere jaren onder andere met brochures en campagnes aandacht voor vroege opsporing.

1970 - Moleculaire beeldvorming

Met de PET-scan worden de eerste stappen richting moleculaire beeldvorming gezet. Patiënten krijgen een radioactieve stof toegediend die zich ophoopt in de tumor en de tumor in kaart brengt. Een PET-scan samen met een CT-scan (PET-CT) of een MRI-scan (PET-MRI) levert nóg waardevollere informatie op. Met dit soort nieuwe beeldinformatie kan men per patiënt de beste behandeling kiezen.

1968 - Centrale kankerregistratie

Sinds de jaren '50 werd gestart met een registratie voor kankerpatiënten. Vanaf 1968 kreeg KWF de verantwoordelijkheid over deze Centrale Kankerregistratie. In 1977 verleent KWF subsidie om de registratie op basis van het pathologisch anatomisch landelijk geautomatiseerd archief (PALGA) te organiseren. In 1984 kwam daar de kankerregistratie van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) bij.

1961 - Oproep uitstrijkje baarmoederhalskanker 

KWF subsidieert een pilotonderzoek naar de invoering van een bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Vanaf 1988 start een landelijke screening. In 2017 is het bevolkingsonderzoek mede door KWF-gefinancierd onderzoek, vernieuwd. Vanaf dat moment wordt er getest op de aanwezigheid van HPV. Zo is eerder duidelijk of vrouwen risico lopen op het krijgen van baarmoederhalskanker.

1960 - CT-scan en MRI 

Jarenlang waren röntgenfoto’s de enige manier om de binnenkant van het lichaam in beeld te brengen. In de jaren ’60 kwam daar verandering in met de komst van de CT-scan. In 1977 volgt een nieuwe doorbraak: de MRI-scanner. Dit apparaat stelt patiënten niet bloot aan straling, maar aan een magnetisch veld. Dankzij CT- en MRI-scans kunnen tumoren heel exact gelokaliseerd worden.

1960 - Subsidie voor Algemene Kankerdag 

Om kennisuitwisseling op het gebied van kankeronderzoek te stimuleren, start KWF met het financieren van wetenschappelijke bijeenkomsten. De primeur is in 1960 voor de Vereniging voor Oncologie en hun Algemene Kankerdag.

1958 - Instelling KWF-Fellowships 

Met Fellowships kunnen jonge onderzoekers zich ontwikkelen in het kankeronderzoek of de behandeling van kanker in topinstituten in binnen- en buitenland. De KWF-fellowship helpt enkele honderden jonge onderzoekers en behandelaars. Hiermee wordt een basis gelegd voor de hoge kwaliteit van het kankeronderzoek in Nederland. De Fellowships worden sinds 2016 Young Investigator Grants genoemd.

1955 - Stimulans radiotherapie 

KWF verstrekt een subsidie van 780.000 gulden voor de aanschaf van een telecobaltapparaat door het NKI. Op dat moment het grootste en meest geavanceerde bestralingsapparaat ter wereld. Ook wordt er een lening van 2 miljoen gulden verstrekt voor de nieuwbouw van het Rotterdams Radiotherapeutisch Instituut.

1952 - Samenwerking NKI en KWF

De band tussen KWF en het Nederlands Kanker Instituut (NKI) is sterk en gaat terug tot 1952. Naast financiering van onderzoeksprojecten verstrekt KWF ook een instellingsfinanciering aan het NKI. Het NKI is door de jaren heen uitgegroeid tot oncologisch topinstituut.

1951 - Eerste fondsenwervende actie voor KWF op de radio

De NCRV start een grootscheepse inzamelingsactie voor KWF: 'Haak in'. De radio-actie houdt Nederland bijna een jaar bezig. In 1951 eindigt de actie met een slotavond in het Concertgebouw in Amsterdam. Het publiek komt uit alle lagen van de bevolking en laat goed zien hoe breed de actie gedragen werd. Met de actie wordt ruim 3 miljoen gulden ingezameld.

1951 - Instelling Wetenschappelijke Raad

Vanaf de oprichting  van KWF is financiering van wetenschappelijk kankeronderzoek een belangrijk speerpunt van KWF. Om er voor te zorgen dat het gedoneerde geld aan kwalitatief goed onderzoek wordt besteed, wordt de Wetenschappelijke Raad voor de Kankerbestrijding ingesteld. De Raad beoordeelt onderzoeksvoorstellen op relevantie, haalbaarheid en kwaliteit.     

1950 - Roken bestrijden

Sinds de jaren '50 werkt KWF aan het ontmoedigen van roken.  In 1964 wordt de anti-rook lobby op de kaart gezet door KWF, met oud-directeur dr. Lenze Meinsma voorop. De eerste 'Rookloze dag' vindt plaats op 21 juli 1973. En in 1974 wordt STIVORO opgericht.

1950 - Eerste officiële KWF-collecte

In 700 gemeenten vindt de eerste officiële collecte plaats. Hierbij wordt bijna een half miljoen gulden opgehaald. Een jaar eerder bracht een spontane collecte 142.000 gulden op! In 2019 wordt de collecte voor de 70e keer georganiseerd. Bijzonder: een aantal collectanten heeft al deze collectes voor KWF gelopen!

1950 - Ontwikkeling van bestraling

Bestraling wordt al meer dan een eeuw ingezet als behandeling tegen kanker. Vanaf 1950 gaan de ontwikkelingen snel. De apparatuur wordt veiliger en preciezer. Radiotherapie blijft door ontwikkelen. Nieuwe technieken als beeldgestuurde bestraling en bestraling tijdens operaties maken het steeds beter mogelijk om te bestralen met zo min mogelijk schade  aan het omliggende weefsel.

1949 - KWF en de krab 

 Wereldwijd staat de krab symbool voor de ziekte kanker. Het woord ‘kanker’ stamt van het Griekse woord ‘karkinoma’ wat ‘krab’ betekent. Met hun vele bloedvaten die alle kanten op groeien, lijken tumoren namelijk op de ledematen van een krab. In het beeldmerk van KWF staat de krab altijd centraal. De sabel door de krab staat symbool voor het bestrijden van kanker.

1949 - 5-jaarsoverleving in 1949

 In 1949 overleeft gemiddeld 25% van de kankerpatiënten de eerste 5 jaar. Dat is slechts 1 op de 4. De overlevingskansen wisselen sterk per soort kanker. Patiënten met borst- of prostaatkanker hebben goede overlevingskansen (rond de 50% in 1949). Bij longkankerpatiënten is de overlevingskans 14% en bij alvleesklierkanker is dat zelfs rond de 1%.

1949 - Oprichting KWF Kankerbestrijding

 Ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1948, ontvangt zij 2 miljoen gulden van de bevolking. De koningin besteedt het geld aan de oprichting van een stichting ter bestrijding van kanker: zo ontstaat op 14 maart 1949 Stichting Koningin Wilhelmina Fonds.