Informatie over betalingen

Kantoorpand KWF

Rekeningnummer(s) KWF

Hartelijk dank dat je gaat bijdragen aan onze gezamenlijke missie: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor (ex)kankerpatiënten.  Je kunt doneren via het online donatieformulier of zelf geld overmaken.

Online donatieformulier

Je kunt snel en gemakkelijk doneren via het online donatieformulier.  

Zelf donatie overmaken 

Je kunt ook zelf geld overmaken naar KWF Kankerbestrijding. Let op! De privacywet is aangescherpt ter bescherming van persoonsgegevens. Dit betekent dat wij na een donatie géén persoonsgegevens van de bank ontvangen. Je doneert dan dus anoniem. Wil je dit niet? Vermeld dan in de omschrijving van de overboeking duidelijk jouw e-mailadres. Banksystemen kunnen vaak geen vreemde tekens lezen. Gebruik daarom in plaats van het @-teken: at. Bijvoorbeeld: j.jansenatkwf.nl. Dan kunnen we de gift bevestigen en je bedanken voor jouw steun. 

​We hebben een verschillend rekeningnummer voor donateurs en executeurs. Hieronder vind je welk rekeningnummer voor jou van toepassing is. 

KWF en Pink Ribbon (voor donateurs)

Het rekeningnummer van KWF Kankerbestrijding is:

  • IBAN: NL23 RABO 0333 7779 99
  • BIC: RABONL2U

Het rekeningnummer van Pink Ribbon is:

  • IBAN: NL38 ABNA 0609 09 0909
  • BIC: ABNANL2A

Het Incassant ID van KWF en Pink Ribbon zijn (t.n.v. KWF Kankerbestrijding):

  • Incassant ID: NL40ZZZ411971250000

KWF en Pink Ribbon (voor executeurs)

Is jouw gift een legaat of erfenis? Maak dit dan over op NL84 RABO 0153 1177 96 (t.n.v. KWF Kankerbestrijding). Let op! De privacywet is aangescherpt ter bescherming van persoonsgegevens. Dit betekent dat wij na een donatie géén persoonsgegevens van de bank ontvangen. Vermeld in de omschrijving van de overboeking dus ook duidelijk jouw contactgegevens, zodat we je kunnen bedanken. 

Heb je een vraag over de nalatenschap? Neem gerust contact op met onze adviseurs via [email protected] of 020 - 570 05 00. 

Informatie over doneren en incasso 

Machtigingskenmerk automatische incasso

Jouw automatische incasso heeft een uniek machtigingskenmerk. We vermelden dit kenmerk in de omschrijving van de incasso op je bankafschriften en/of in het bevestigingsbericht. Wanneer je KWF op meerdere manieren steunt, bijvoorbeeld als donateur en als loterijspeler, dan heb je verschillende machtigingskenmerken. 

Vooraankondiging van de incasso

Een prenotificatie is een vooraankondiging van de eerste incasso. Deze ontvang je per e-mail of post. Zo weet je welk bedrag er op welk moment door KWF van je rekening wordt afgeschreven. 

Incassodatum

KWF incasseert jouw donatie op de volgende dagen: de inleg van loterijspelers wordt rond de 15e van de maand afgeschreven. De giften van donateurs worden rond de 25ste afgeschreven. Ook donateurs met een periodieke schenking vallen in deze laatste groep. 

Betalen vanuit het buitenland

Voor betalingen binnen Europa kun je gewoon het IBAN-nummer gebruiken. Voor betalingen aan KWF vanuit een niet-Europees land is de BIC nodig. Dat is RABONL2U.

Als afschrijven niet lukt

Als we het afgesproken bedrag niet kunnen incasseren bij je bank, dan proberen we het de 2 eerstvolgende maanden nog een keer. Lukt dit ook niet, dan beëindigen we je donateurschap of loterijdeelname.

Terugbetalingsregeling 

Indien noodzakelijk kun je bij KWF tot een periode van 13 maanden een verzoek indienen voor een terugbetaling van je gift.