Aanvullende MRI bij diagnostiek van darmkankeruitzaaiingen

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 1 mei 2019

​Een CT-scan is volgens de richtlijn de manier om darmkankeruitzaaiingen op te sporen. Een MRI-scan kan in theorie kleinere uitzaaiingen opsporen, maar is dat ook zo?

Doel van dit onderzoek

De onderzoekers willen bepalen of patiënten met uitgezaaide darmkanker voordeel hebben van een aanvullend MRI-onderzoek bovenop de huidige CT-scans.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Darmkanker zaait in veel gevallen uit de naar de lever. Als de verdenking op uitzaaiingen er is, wordt volgens de richtlijn een CT-scan uitgevoerd. Op basis daarvan wordt een behandelplan ontwikkeld.

Soms wordt ook een MRI-scan gebruikt, die kleinere uitzaaiingen in beeld kan brengen dan CT. Maar de variatie in MRI-gebruik in Nederlandse ziekenhuizen is groot: op sommige plekken is het al de standaard, andere ziekenhuizen gebruiken alleen MRI bij onduidelijke afwijkingen.

Omdat niet overal dezelfde procedure wordt gebruikt, is ook nog niet goed gedocumenteerd wat de meerwaarde van MRI precies is. Daarom wordt in dit project grondig onderzocht wat lever-MRI toevoegt aan de huidige praktijk, en voor welke subgroepen.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

298 patiënten met (operabele) leveruitzaaiingen op basis van CT-scan worden geïncludeerd in dit onderzoek. Het behandelplan dat op basis van die CT-scan is gemaakt, wordt gedocumenteerd. Deze patiënten krijgen aanvullend een MRI-scan. Als daar nieuwe bevindingen op worden gedaan, wordt – indien nodig – het behandelplan aangepast.

Wat levert dit onderzoek op?

De resultaten zijn belangrijk voor patiënten, chirurgen en radiologen. Als een extra lever-MRI meer uitzaaiingen aan het licht brengt, kan de landelijke richtlijn worden aangepast en worden patiënten met uitzaaiingen in de toekomst beter behandeld.