Opbouw projectteam

Dream Team 2014: Meijer en Velculescu darmkanker

Ieder project heeft één projectleider. Dat betekent dat er één persoon verantwoordelijk is voor het project. Daarnaast kunnen PI’s worden opgevoerd die verantwoordelijkheid hebben over een specifiek stuk onderzoek. Voor KWF blijft de projectleider de hoofdverantwoordelijke. Na toekenning van het project kan meer uitgebreide informatie worden gevraagd over alle teamleden.

Projectleider

De projectleider is de indiener en hoofdverantwoordelijke, ook voor het uitvoeren van activiteiten van samenwerkingspartners. De contactinformatie wordt vastgelegd in het profiel en wordt automatisch in het projectvoorstel ingeladen.

De projectleider moet gepromoveerd zijn ten tijde van start van het project. Indien een onderzoeker een projectvoorstel indient vóór promotie (jonge onderzoeker) dient de promotiedatum bij het indienen van het projectvoorstel bekend te zijn. Het project dient maximaal 6 maanden na toekenning te starten en kan pas starten zodra de projectleider is gepromoveerd.

Bij uitstel van de promotie gelden de meldplichtscenario’s, maximale uitstel volgens reguliere uitstelprocedure.

 

Principal Investigator

In het geval van samenwerkingen wordt iedere onderzoeksgroep vertegenwoordigd door een Principal Investigator (PI) van die betreffende groep. Dit kan een onderzoeksgroep van een andere afdeling in hetzelfde instituut, of een onderzoeksgroep uit een ander instituut zijn.

In het geval dat het project wordt uitgevoerd door slechts één onderzoeksgroep, dan kan het project uit slechts één team bestaan. De projectleider kan de rol van Principal Investigator op zich nemen. Een Principal Investigator kan maximaal één team aansturen.

Projectmedewerkers

Projectmedewerkers zijn de personen die het onderzoek (mede)uitvoeren en voor wie financiering (personeelskosten) wordt aangevraagd in het projectvoorstel.

Zodra een internationale onderzoeker of een internationaal onderzoeksteam wordt opgenomen in het project moet de meerwaarde hiervan gemotiveerd worden en worden uitgelegd waarom het betreffende onderzoek niet in Nederland kan plaatsvinden. Het zwaartepunt van de uitvoering van het project moet in Nederland liggen.

Cofinanciering

Cofinanciers zijn partijen die (al dan niet financieel) bijdragen aan het project, maar geen deel uitmaken van het onderzoeksteam.

Particuliere cofinanciering is uitsluitend mogelijk via Gericht Geven (via KWF).

Adviseurs

Adviseurs kunnen hun ondersteuning van het project zichtbaar maken via een letter of commitment (of bij Jonge Onderzoekers in de vorm van een aanbevelingsbrief), of bijvoorbeeld een verklaring meesturen dat het onderzoek in het lab van de gerenommeerde onderzoeker is ingebed.

Serviceverlenende partijen

Bedrijven mogen als serviceverlenende partij worden opgevoerd in een project mits zij noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project,  geen commercieel belang hebben bij de  onderzoeksresultaten en er geen sprake is van gedeeld risico (in dat geval hoeft het dan dus niet per se een consortium te worden).