Gericht Geven

Onderzoeker Renske Altena

Wat houdt een gerichte gift aan KWF in?

KWF stelt donateurs in staat om hun gift vanaf een bepaald bedrag (2.000 euro) te koppelen aan een specifiek KWF-onderzoeksproject. Daarbij probeert KWF één of meerdere lopende onderzoeksproject te zoeken die aansluiten bij de wensen van de donateur.

Voorbeelden

Deze wijze van doneren aan KWF bestaat in veel soorten en maten. In sommige gevallen neemt een partij de complete financiering van een toegekend KWF-project voor zijn rekening. Voorbeelden daarvan zijn (sportieve) acties als de Elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden. Maar ook Zakenvrienden (bedrijven die structureel doneren aan KWF), Samenlopen, gerichte nalatenschappen, lokale acties en particuliere donaties kunnen worden gebruikt om projecten geheel of gedeeltelijk te financieren.

Krijgen de onderzoekers op deze projecten extra geld?

De projectleider krijgt geen extra geld voor het uitvoeren van het onderzoek.

Onderzoekers dienen bij KWF een projectaanvraag in. Onderdeel daarvan is een gespecificeerd budget, gebaseerd op wat nodig is om de projectaanvraag uit te voeren. Wanneer er gericht wordt gegeven aan een project heeft dat geen invloed op het budget. De gerichte gift wordt aangewend om (een deel van) het nog niet uitbetaalde projectbudget te voldoen, in plaats van dat dit met de algemene KWF-gelden gebeurt. Het geld dat daarmee vrijkomt, kan worden gebruikt voor de financiering van andere onderzoeken.

Gaat een onderzoek door wanneer er niet genoeg giften op worden geworven?

KWF heeft jarenlange ervaring met het werven van fondsen en financieren van onderzoek. Daardoor kunnen we goed inschatten hoeveel geld we jaarlijks ophalen voor kankeronderzoek. Zo kunnen we direct geld toezeggen aan een onderzoek en het projectbudget reserveren, zodat het onderzoek sowieso doorgang kan vinden - en daarná starten met de werving voor de financiering van hetzelfde onderzoek.

Met andere woorden: wanneer een wervende actie niet het volledige projectbudget ophaalt, dan kan het project gewoon doorgang vinden en wordt het ontbrekende deel gefinancierd door KWF.