Gericht Geven

Onderzoeker Renske Altena

Wat houdt een gerichte gift aan KWF in?

KWF stelt donateurs in staat om hun gift vanaf een bepaald bedrag (5.000 euro)* te koppelen aan een specifiek KWF-onderzoeksproject. Daarbij probeert KWF één of meerdere lopende onderzoeksprojecten te zoeken die aansluiten bij de wensen van de donateur.

* deze grens is niet van toepassing op nalatenschappen en uitvaartcollectes

Voorbeelden

Deze wijze van doneren aan KWF bestaat in veel soorten en maten. In sommige gevallen neemt een partij de complete financiering van een toegekend KWF-project voor zijn rekening. Voorbeelden daarvan zijn (sportieve) acties zoals de Elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden. Maar ook Zakenvrienden (bedrijven die structureel doneren aan KWF), lokale acties en particuliere donaties kunnen worden gebruikt om projecten geheel of gedeeltelijk te financieren.

Krijgen de onderzoekers op deze projecten extra geld?

De projectleider krijgt geen extra geld voor het uitvoeren van het onderzoek.

Onderzoekers dienen bij KWF een projectvoorstel in. Onderdeel daarvan is een gespecificeerd budget, gebaseerd op wat nodig is om het onderzoek uit te voeren. Wanneer er gericht wordt gegeven aan een project heeft dat geen invloed op het budget. De gerichte gift wordt aangewend om (een deel van) het nog niet uitbetaalde projectbudget te voldoen, in plaats van dat dit met de algemene KWF-gelden gebeurt. Het geld dat daarmee vrijkomt, kan worden gebruikt voor de financiering van andere onderzoeken.

Gaat een onderzoek door wanneer er niet genoeg giften op worden geworven?

KWF heeft jarenlange ervaring met het werven van fondsen en financieren van onderzoek. Daardoor kunnen we goed inschatten hoeveel geld we jaarlijks ophalen voor kankeronderzoek. Zo kunnen we direct geld toezeggen aan een onderzoek en het projectbudget reserveren, zodat het onderzoek sowieso doorgang kan vinden. Met andere woorden: wanneer een fondsenwervende actie minder opbrengt dan het volledige projectbudget, dan gaat het onderzoek gewoon door. KWF financiert het resterende deel.