KWF investeert in palliatieve zorg

Handen vasthouden

‘Onderzoek naar beter ingrijpen bij pijn en vermoeidheid bij patiënten die niet meer beter worden’

20 december 2022

 

KWF zet zich in voor goede zorg voor mensen met kanker. Ook als ze niet meer beter worden. Daarom financieren we onderzoek naar betere zorg in de palliatieve fase. Vandaag werd bekend dat drie onderzoeksteams groen licht krijgen voor de onderzoeksvoorstellen die zij indienden in de speciaal opgezette themacall Palliatieve zorg. Met de toekenningen is een bedrag van bijna 2 miljoen euro gemoeid. De projecten gaan in 2023 van start.

App voor kinderen in de laatste levensfase

Ondanks vooruitgang in behandeling van kinderkanker, overlijden helaas 1 op de 5 patiënten aan deze ziekte. Vaak gaat het eindstadium gepaard met veel klachten, zoals pijn, vermoeidheid en misselijkheid. Om deze klachten adequaat te behandelen, is het van belang dat zorgverleners goed op de hoogte zijn van de ernst van de symptomen.

Aan het Prinses Máxima Centrum gaat dr. Aeltsje Brinksma onderzoeken of de kwaliteit van leven van kinderen verbeterd kan worden met een app. Deze stelt kinderen en hun ouders in staat om zelf symptomen te registreren, waardoor zorgverleners sneller zicht in hun situatie krijgen. En bijsturen waar mogelijk. Daarnaast geeft de app advies over wat ouders en kinderen zelf kunnen doen; dit vergroot het gevoel van controle.

Vermoeidheid tegengaan met cognitieve gedragstherapie

Prof. Hans Knoop (Amsterdam UMC) richt zich op ernstige vermoeidheid bij patiënten in de palliatieve fase: een klacht die veel voorkomt. In eerder KWF-onderzoek toonde Knoop aan dat cognitieve gedragstherapie (CGT) ernstige vermoeidheid bij deze patiënten effectief vermindert.

Dit vervolgonderzoek richt zich op implementatie en opschaling van deze interventie: verpleegkundigen worden getraind en begeleid door psychologen, om zo CGT beter te integreren in de dagelijkse praktijk. Dit zal gebeuren in verschillende ziekenhuizen verspreid over het land.

Optimaal behandelen van pijn bij uitzaaiingen naar de botten

Diverse vormen van kanker kunnen uitzaaien naar botten, wat gepaard kan gaan met pijn en botbreuken. Bestraling op de botuitzaaiingen kan dan verlichting bieden. Een uitdaging hierin is dat er binnen de patiënten met botuitzaaiingen grote verschillen bestaan, waardoor er behoefte is aan een behandeling die meer op maat is.

Om een meer gepersonaliseerde aanpak mogelijk te maken, is het belangrijk om te kunnen leren van de behandeling van grote aantallen patiënten. In het UMC Utrecht loopt daarom sinds 2013 een onderzoek naar bestraling, die nu met een stimulans van KWF verder kan worden uitgebreid. Zo kunnen meer patiënten in meer ziekenhuizen meedoen, en wordt de kennis van optimale inzet van bestraling bij botmetastasen vergroot.