Beoordelingsproces van onderzoeken

microscoop

Kwaliteit, haalbaarheid en relevantie

KWF ontvangt jaarlijks honderden onderzoeksvoorstellen van wetenschappers. Om te beslissen welke onderzoeken we financieren, krijgen we hulp van beoordelingscommissies. Daarin beoordelen toponderzoekers of de onderzoeksvoorstellen haalbaar zijn, bijdragen aan onze missie en of ze voldoen aan alle wetenschappelijke eisen. Ook de stem van (ex)patiënten is vertegenwoordigd. Zij beoordelen de onderzoeksvoorstellen vanuit hun perspectief als ervaringsdeskundige. De onderzoeksvoorstellen worden tevens voorgelegd aan buitenlandse experts die vanuit hun specifieke deskundigheid een oordeel kunnen geven over het onderzoeksvoorstel. Soms wordt de onderzoeker die het voorstel doet geïnterviewd.

Op basis van de input van alle experts, geven de beoordelingscommissies een eindadvies aan KWF. Het KWF-bestuur besluit uiteindelijk welk onderzoek voor financiering in aanmerking komt.

Beoordelaars doen hun werk voor KWF onbetaald. We werken met een Code of Conduct (gedragscode) om er zeker van te zijn dat het beoordelingsproces eerlijk, objectief en vertrouwelijk verloopt. De gedragscode schrijft voor dat leden van de beoordelingscommissies en externe deskundigen openheid geven over hun relatie en belangen ten opzichte van de aanvrager en het onderzoeksvoorstel. Als er sprake is van belangenverstrengeling  (werkgerelateerd, persoonlijk of financieel) is het niet mogelijk om als beoordelaar op te treden.

Monitoring van KWF-onderzoeken

Na het toekennen van financiering blijft KWF nauw betrokken bij alle projecten. We begeleiden onderzoekers bij het behalen van de gestelde doelen en faciliteren waar mogelijk. Bijvoorbeeld door knelpunten op te lossen of extra kansen te creëren bij veelbelovende (tussen)resultaten.