Rol van inactiviteit en overgewicht in darmkanker

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 14 februari 2019

Inactiviteit en overgewicht zouden het risico op kanker kunnen verhogen, maar het wetenschappelijk bewijs hiervoor is niet eenduidig. Misschien kan dit potentiële risico beter in beeld worden gebracht als dat per darmkankersubtype wordt bekeken.

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers bestuderen of darmkanker kan worden ingedeeld in subtypes, gebaseerd op de mate waarin de kankercellen een andere stofwisseling hanteren dan gezonde lichaamscellen.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat inactiviteit en overgewicht het risico op darmkanker mogelijk verhogen, maar het bewijs hiervoor niet eenduidig is. Die onduidelijkheid zou kunnen komen doordat darmkanker waarschijnlijk uit verschillende subtypes bestaat die op celniveau van elkaar verschillen. Mogelijk zijn inactiviteit en overgewicht risicofactoren voor een bepaald subtype darmkanker en vervalt dit risico als alle subtypes bij elkaar worden genomen.

Een belangrijke eigenschap van kanker is dat kankercellen een andere stofwisseling hebben in vergelijking met gewone lichaamscellen. De onderzoekers van dit project verwachten daarom er een zinvolle indeling in darmkankersubtypes kan worden gemaakt op basis van celstofwisseling.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of darmkanker kan worden ingedeeld in subtypes op basis van afwijkende celstofwisseling. En in hoeverre hiermee de rol van factoren als inactiviteit of overgewicht bij het ontstaan van kanker aan het licht kunnen worden gebracht. Hierdoor zouden op termijn preventieve maatregelen kunnen worden aangeboden.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren, zullen de onderzoekers een aantal grote langlopende databases met onderzoeksgegevens koppelen. Het gaat dan om gegevens zoals voeding, groei, sterfte en kanker. Van meer dan drieduizend mensen ligt tumorweefsel opgeslagen. Met behulp van dit weefsel kunnen de onderzoekers de stofwisselingskenmerken in kaart brengen en de indeling in darmkankersubtypes maken. De onderzoekers kunnen zo de gegevens over groei en dergelijke koppelen aan de darmkankersubtypes.