Kanker als je ouder bent

Echtpaar op de bank met laptop

Als oudere wil je een behandeling die bij je past

​Je kunt op elke leeftijd kanker krijgen. Maar 2 van de 3 mensen met kanker is ouder dan 65. Kanker ontstaat doordat lichaamscellen fout gaan delen. Als we ouder worden kan ons lichaam die fouten steeds minder goed herstellen. Daarom komt kanker vaker voor bij ouderen.

Wat is oud?

Er hangt geen vaste leeftijd aan het begrip ‘oudere’. Soms worden er mensen vanaf 65 mee bedoeld, soms mensen van 80 jaar en ouder. Naast de kalenderleeftijd (geboortedatum) speelt de biologische leeftijd (de leeftijd zoals je je voelt) een belangrijke rol. Iemand van 70 kan fit, actief en midden in het leven staan. Een ander van deze leeftijd kan last hebben van 1 of meerdere ziektes en moeite hebben om de dagelijkse dingen te doen.

Verschil ouderen en jongeren

Als je kanker hebt op oudere leeftijd loop je tegen andere dingen aan dan wanneer je jong bent. Ouderen:

  • Zijn vaak kwetsbaarder dan jongere mensen. Zowel lichamelijk als geestelijk. 
  • Hebben vaak meerdere ziektes tegelijk. Naast kanker hebben ze bijvoorbeeld diabetes, dementie of hart- en vaatziektes. Dit heet co-morbiditeit. Deze andere ziektes en de behandeling daarvan kan de behandeling van kanker beïnvloeden.
  • Maken vaak een andere afweging over de voor- en nadelen van een behandeling dan jongeren. Ben je ouder is en leef je met een aantal beperkingen? Dan besluit je misschien eerder om te stoppen met een behandeling als het resultaat niet meer opweegt tegen de bijwerkingen.

Behandeling ouderen met kanker

Het is belangrijk dat artsen bij de behandeling van kanker rekening houden met beperkingen en behoeftes van oudere patiënten. Bijvoorbeeld door:

  • Een geriater (ouderenspecialist), of een oncologisch-geriatrisch verpleegkundige te betrekken bij het behandelteam.
  • In de opleiding van zorgprofessionals meer aandacht te besteden aan de wensen en behoeftes van ouderen.
  • Te werken aan goede arts-patiëntcommunicatie. Juist voor ouderen is dit enorm belangrijk; de zorgverlener is vaker de voornaamste en meest betrouwbare bron van informatie dan bij jongere patiënten. Ook hebben ouderen gemiddeld meer moeite met veel informatie tegelijk verwerken en met medische termen.

Ouderen krijgen niet altijd de juiste zorg door gebrek aan kennis en inzicht over deze doelgroep. Gelukkig komt er steeds meer kennis beschikbaar vanuit onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Daardoor worden de behandeling en zorg voor oudere mensen met kanker steeds beter.

KWF financiert onderzoek naar kanker en ouderen

KWF vindt het belangrijk dat je als oudere met kanker de juiste zorg en behandeling krijgt, afgestemd op jouw behoeftes. Daarom financieren we onder andere deze onderzoeken: