de PORTRET-studie

afgerond

Onderzoekssamenvatting

De oudere borstkankerpatiënt heeft over het algemeen andere zorg of begeleiding nodig dan jongere patiënten. Kan een behandelkeuzehulp helpen?  

Met dit onderzoek willen de onderzoekers een digitaal hulpmiddel ontwikkelen dat de kans op sterfte, bijwerkingen en een goede kwaliteit van leven voorspelt bij oudere borstkankerpatiënten (65 jaar en ouder). Momenteel zijn dergelijke hulpmiddelen wel beschikbaar maar die zijn niet toegespitst op de oudere borstkankerpatiënt. 

Waarom is dit onderzoek nodig? 

Dit onderzoek is nodig omdat oudere borstkankerpatiënten meestal andere zorg nodig hebben dan jongere patiënten. Daarbij zal het aantal oudere patiënten toenemen door de vergrijzing. De zorg voor ouderen verschilt onder andere omdat ouderen vaker ook andere (chronische) gezondheidsproblemen hebben. Hierdoor hebben ze bijvoorbeeld een groter risico op complicaties tijdens de behandeling. 

Hier komt bij dat het voor artsen juist moeilijker is om de behandeling van oudere borstkankerpatiënten te individualiseren (‘op maat te maken’) omdat we nog te weinig over deze patiënten weten. Dit kennishiaat zorgt voor grote regionale verschillen in de behandeling van oudere borstkankerpatiënten.  

Wat levert dit onderzoek op? 

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of het mogelijk is om een betrouwbaar digitaal hulpmiddel te ontwikkelen dat oudere borstkankerpatiënten en hun arts helpt om de juiste behandelkeuze te maken. Hierdoor zouden de behandeluitkomsten (overleving, bijwerkingen en complicaties, kwaliteit van leven) kunnen verbeteren. Bovendien zou het tot meer regionale overeenstemming moeten leiden. 

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers een aantal stappen zetten. 

    De belangrijkste behandeluitkomsten (levensverlenging, kwaliteit van leven, etc.) volgens patiënten en artsen boven tafel krijgen. 
    Ontwikkeling van het hulpmiddel. Hierin nemen de onderzoekers ook zinvolle voorspellers van de gekozen behandeluitkomsten mee. Deze voorspellers komen uit de wetenschappelijke literatuur en onderzoeksgegevens van hun eerdere studies. 
    Testen of het hulpmiddel een betrouwbare voorspelling van de behandeluitkomst geeft. Hiervoor gebruiken de onderzoekers 2 externe databases met relevante onderzoeksgegevens. 
    Testen hoe het hulpmiddel in praktijk werkt. Hiervoor zullen de onderzoekers 50 patiënten en hun arts vragen naar hun gebruikerservaring.