Belastingvoordelen voor bedrijven

Donaties aan KWF kunnen fiscaal aftrekbaar zijn

​Met een donatie aan KWF laat je als bedrijf zien dat je maatschappelijk betrokken bent. Het is daarbij goed om te weten dat je de giften bij de belasting kunt aftrekken, als deze aan een aantal voorwaarden voldoen.

Zakelijke donaties

Je kunt een gift helemaal aftrekken bij de belasting, als het een zakelijke kostenpost is. De donatie moet in wat voor vorm dan ook een positieve, nuttige bijdrage leveren aan je bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld als je doneert in de vorm van reclameruimte, ons sponsort of doneert in arbeidsuren. Deze kostenpost is ook aftrekbaar als je in datzelfde jaar een fiscaal verlies lijdt (het verlies wordt dan vergroot).

Niet-zakelijke donaties

Een niet-zakelijke gift is een donatie uit vrijgevigheid (een niet-zakelijk motief). Of een gift die zó hoog is, dat dit niet alleen is ter promotie van de goede naam van je organisatie. Bij deze niet-zakelijke donaties gelden verschillende voorwaarden voor ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen, en ondernemingen die onder de inkomstenbelasting vallen.

Doneren als onderneming die vennootschapsbelasting betaalt

Het is fiscaal aantrekkelijk om als bedrijf te doneren aan een goed doel. Elke gift aan een ANBI is aftrekbaar wanneer het totaal aan giften aan de voorwaarden voldoet. Het totaal aan aftrekbare donaties mag 50% van de winst bedragen tot maximaal € 100.000. Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst.

Doneren als onderneming die onder de inkomstenbelasting valt (eenmanszaak of vof)

De hoogte van de niet-zakelijke giftenaftrek hangt af van het verzamelinkomen, de op basis daarvan berekende drempel en de maximering die voor jou geldt. Het inkomen van je fiscaal partner is medebepalend voor de uiteindelijke giftenaftrek. Doe je 5 jaar of langer een gift? Dan kan deze soms in aanmerking komen voor volledige aftrek bij de belasting.

Voor informatie op maat kun je het beste contact opnemen met een belastingadviseur of accountant.