Zijn bestraling en immunotherapie samen sterker?

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

​Gepubliceerd op 5 april 2019

Een gecombineerde behandeling van bestraling en immunotherapie zou effectiever moeten zijn dan het geven van een van beide. Toch lijkt dit vooralsnog alleen op te gaan voor de bestraalde tumor en niet voor de niet-bestraalde uitzaaiingen. Hoe zit dat?

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers uitzoeken hoe bestraling gecombineerd met immunotherapie de afweerreactie precies activeert om kanker aan te vallen. Met deze kennis kan de gecombineerde behandeling waarschijnlijk verbeterd worden.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat een gecombineerde behandeling van bestraling en immunotherapie meer effect lijkt te hebben op de bestraalde tumor dan op de niet-bestraalde uitzaaiingen. Maar idealiter zouden beide behandelingen elkaar moeten versterken om de uitzaaiingen effectief te bestrijden.

Hoe werkt deze gecombineerde behandeling? De bestraling werkt als een soort ‘vaccin’ die T-cellen (afweercel) activeert die de kankercellen opsporen en opruimen. Vervolgens zou de immunotherapie de reactie van de T-cellen moeten versterken. Of deze samenwerking goed verloopt is afhankelijk van een aantal factoren. Factoren zoals de manier waarop kankercellen doodgaan door bestraling, welke signalen daarbij vrijkomen en of die de juiste T-cellen activeren en of die geactiveerde T-cellen vervolgens hun werk kunnen doen in de tumor. Stralingsdosis en -frequentie hebben waarschijnlijk invloed op die factoren, maar het is niet bekend hoe dat precies zit. Meer inzicht hierin zou helpen om de meerwaarde van een gecombineerde behandeling vast te kunnen stellen.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken hoe bestraling de T-celreactie activeert. En of deze kennis zal leiden tot bestralingsprotocollen waarin de stralingsdosis en – frequentie zorgen voor een optimale T-celactivatie. Hierdoor zal de gecombineerde behandeling van bestraling en immunotherapie effectiever kunnen worden. Mogelijk kan deze kennis ook helpen om patiënten te identificeren bij wie de combinatiebehandeling het beste zal werken.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers in het laboratorium met behulp van goed gedefinieerde tumormodellen, die in staat lijken te zijn om een T-celreactie op te wekken, hun onderzoeksvragen proberen te beantwoorden. Hiervoor gaan ze in die modellen kijken hoe bestraling kankercellen doodt en welke signalen daarbij vrijkomen die het afweersysteem, en in het bijzonder T-cellen, kunnen activeren. Uiteindelijk hopen ze de optimale bestralingsstrategie en immunotherapie te identificeren. Vervolgens gaan de onderzoekers met deze optimale strategie kijken wat het effect hiervan is op de bestraalde tumor versus de niet-bestraalde tumor.