Ziekteverloop van COVID-19 bij kanker

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 22 april 2020

Begin 2020 kreeg de hele wereld te maken met een uitbraak van het coronavirus (SARS-CoV-2). Het virus besmet een groot deel van de bevolking en veroorzaakt in veel gevallen de ziekte COVID-19 (corona virus disease). Bij ouderen en mensen die al ziek zijn is de kans op ernstige symptomen en overlijden het grootst. Het is goed mogelijk dat ook patiënten met kanker harder worden getroffen na besmetting. In dit project brengen de onderzoekers het probleem in kaart en leveren ze een bijdrage aan een betere behandelrichtlijn.

Doel van het onderzoek

Bepalen welke kankerpatiënten een grotere kans hebben op een ernstig verloop en/of slechte uitkomst van COVID-19.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Er zijn nog veel onduidelijkheden rondom het ziekteverloop van COVID-19. Sommige patiënten krijgen ernstige problemen, bij anderen is het ziekteverloop erg mild.

Wetenschappelijk onderzoek is nodig om COVID-19 beter te begrijpen. In dit project ligt de focus op het ziekteverloop van COVID-19 bij kankerpatiënten. De onderzoekers willen bepalen of kankerpatiënten een grotere kans hebben op een ernstiger ziekteverloop en/of slechtere uitkomst.

Dit is van groot belang, want het is nu de verwachting dat uiteindelijk 60% van de Nederlandse bevolking besmet raakt met het coronavirus. Dat komt neer op ongeveer 200.000 kankerpatiënten.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen. In de eerste fase delen behandelend artsen in heel Nederland hun ervaringen over het beloop van COVID-19  bij patiënten met kanker met de onderzoekers. Door middel van speciale vragenlijsten worden de ernst van COVID-19 en patiëntkenmerken (kankersoort, ziektestadium, ontvangen behandelingen, onderliggende ziektes, etc.) in kaart gebracht. Op basis van deze bevindingen hopen de onderzoekers behandeladviezen op te kunnen gaan stellen voor de oncologische zorgverlening tijdens de corona-pandemie. 

In de tweede fase zullen de gegevens verder worden uitgebreid met gegevens uit de Nederlandse Kanker Registratie. De tweede fase is nog in voorbereiding. De eerste fase heeft groen licht gekregen voor financiering en kan van start!

Wat levert dit onderzoek op?

Dit onderzoek geeft inzicht in het ziekteverloop van COVID-19 bij kankerpatiënten. Het draagt zo bij aan betere behandeling van kankerpatiënten tijdens corona-pandemie. 

Hoe kwam het onderzoek tot stand?

Het onderzoek is een initiatief van het Dutch Oncology COVID-19 Consortium (DOCC), een landelijk samenwerkingsverband tussen medisch oncologen, hematologen en longartsen. Het consortium voorziet in de landelijke registratie van COVID-19 bij kanker. Het doel is betrouwbare informatie verzamelen om kankerpatiënten optimale zorg te kunnen bieden tijdens de corona-pandemie.

Meer informatie over het Dutch Oncology COVID-19 Consortium
Lees hier een interview met de onderzoekers over dit project.