Werkzaamheid combinatietherapie hersentumor voorspellen

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 13 februari 2019

Om kanker, zoals een hersentumor, effectief te bestrijden zijn vaak meerdere behandelingen nodig. Maar het aantal mogelijke combinatiebehandelingen is groot. Daarom zou het efficiënter zijn als je kunt voorspellen welke combinatie het meeste kans van slagen heeft.

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers bestuderen of hun speciale methode kan voorspellen of bepaalde combinatietherapieën effectiever zijn dan het effect per behandeling. Bovendien willen zij bestuderen of de methode kan voorspellen of een bepaalde combinatietherapie werkzaam zal zijn tegen een bepaalde tumor. 

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat hersentumoren vaak terugkomen ondanks zware chemotherapie. Als kanker terugkomt dan reageert het meestal niet meer op de oorspronkelijke behandeling.

Kankercellen binnen een tumor kunnen genetisch erg verschillen. Daarom reageren ze vaak niet allemaal op dezelfde therapie. Combinatietherapieën kunnen dan effectiever zijn. Dat kan een combinatie van chemotherapieën zijn, maar ook een combinatie van verschillende behandelingen zoals bestraling en chemotherapie.

De hoeveelheid combinaties die kunnen worden gemaakt is groot. Maar die één voor één uitproberen is tijdrovend, kostbaar en belastend. Daarom zou je een slimme methode willen hebben die voorspelt welke combinatietherapie de meeste kans van slagen heeft bij een bepaalde vorm van kanker en welke therapieën elkaar het meest versterken qua werking. De onderzoekers van dit project ontwikkelden hiervoor een speciaal computerprogramma. Met dit project willen zij uitzoeken of de voorspellingen van de computer betrouwbaar genoeg zijn.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of de methode betrouwbaar voorspelt welke combinatietherapie waarschijnlijk het meest effectief zal zijn bij een bepaald type hersentumor. Bovendien moet blijken welke biomarkers als voorspellers kunnen worden gebruikt. Deze speciale methode was eerder succesvol in huid- en darmkanker.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers in het laboratorium genetische onderzoeken uitvoeren in hersentumorcellen en muizen om zo biomarkers te identificeren die voorspellen welke combinatietherapie effectief zal zijn tegen hersentumoren.