Warmtebestraling gericht geven met MRI

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 13 februari 2019

Toevoegen van warmtebehandeling kan het effect van de bestraling vergroten. Alleen is deze warmtebehandeling niet zo makkelijk toe te dienen. Kan een speciale MRI hierbij helpen?

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers uitzoeken of een techniek ontwikkeld kan worden die MRI-gestuurde warmtebehandeling (hyperthermie) mogelijk maakt zodat de deze gericht ingezet kan worden tijdens bestraling van het hoofdhalsgebied. 

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat de bestaande behandeling van vergevorderde hoofd-halskanker nog te vaak faalt. Normaliter bestaat deze uit: een operatie met bestraling en chemotherapie. Toch komt na deze combinatiebehandeling de kanker bij ruim 1 op de 3 patiënten terug. Bovendien heeft de behandeling risico’s op bijwerkingen, zoals verlies van speekselproductie en slikklachten. 

Wat is warmtebehandeling?

Toevoeging van een warmtebehandeling  ̶  optimaal is 41-43°C  ̶  maakt kankercellen gevoeliger voor bestraling terwijl gezonde lichaamscellen wel tegen deze hoge temperatuur kunnen. Door deze warmte heel gericht toe te dienen kun je de bestraling lokaal versterken. Alleen blijkt dat lastig te zijn omdat de temperaturen sterk wisselen in het hoofdhalsgebied en de weefsels met de ademhaling meebewegen. Daarbij moeten de temperatuurmeters in het tumorweefsel geprikt worden wat erg onprettig is voor de patiënt.  

De onderzoekers van dit project willen daarom een nieuwe technologie ontwikkelen waarbij een MRI-scanner de temperatuur tijdens de warmtebestraling meet. Dan is het prikken in tumorweefsel niet meer nodig. Zo’n techniek vereist dat de warmtebestraling tegelijk met de MRI-scan kan plaatsvinden en dat moet ook nog eens op comfortabele en praktische wijze gebeuren. 

Wat levert dit onderzoek op?

 Uit dit onderzoek zal moeten blijken of het mogelijk is een techniek te ontwikkelen die warmtebestraling gerichter maakt met behulp van een MRI. Vervolgonderzoek zal nodig zijn om te onderzoeken of deze nieuwe techniek ook echt leidt tot betere overlevingskansen en minder bijwerkingen.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit project uit te voeren zullen de onderzoekers een aantal stappen zetten.

  1. Een warmtebestralingsapparaat en de MRI-scanner ‘samenvoegen’ zodat deze in één ingezet kunnen worden.
  2. De ontwikkeling van nieuwe MRI-meettechnieken die optimaal gebruikmaken van de nieuwe hardware-technologie.
  3. Testen (fase 0-studie) of de nieuwe techniek inderdaad nauwkeurige temperatuurmetingen met een MRI maakt.