Voortdurende gepersonaliseerde kwaliteitscontrole tijdens protonentherapie

lopend

Onderzoekssamenvatting

Twee technieken voor individuele kwaliteitscontrole gedurende protonentherapie zijn in ontwikkeling op het UMCG. De volgende grote stap naar toepassing in de dagelijkse klinische praktijk is validatie in een studie waarbij de technieken voor kwaliteitscontrole toegepast worden tijdens de behandeling van patiënten.

Onderzoeksrichting/voorgestelde oplossing

Wij willen de validatiestudie grondig voorbereiden door alle aspecten onder de loep te nemen.

Relevantie

Het ontwikkelen van de nieuwe technieken voor kwaliteitscontrole is belangrijk omdat het een betere behandeling mogelijk maakt. De stralingsdosis in gezonde weefsels en organen is minder wat leidt tot minder bijwerkingen en een betere kwaliteit van leven. Het grootste voordeel wordt verwacht voor nieuwe bestralingsmethoden met een hoger risico; de kwaliteitscontrole helpt om deze nieuwe bestralingsmethoden veilig uit te voeren en dus te introduceren. In deze methoden kan een hogere stralingsdosis aan de tumor worden toegediend zonder dat de stralingsdosis in gezonde weefsels en organen hoger wordt. Dit verkort mogelijk de behandeling waardoor deze voor de patiënt minder zwaar is en eventueel goedkoper kan worden uitgevoerd. De kwaliteitscontrole is in principe voor alle kankerpatiënten van belang. Welke groepen er het meeste voordeel bij halen is onderwerp van huidig onderzoek en dit zal in toekomstig onderzoek aan de orde blijven. De nieuwe technieken voor kwaliteitscontrole zijn nog niet in de klinische praktijk beschikbaar. Een innovatief aspect van ons onderzoek is dat we de combinatie van beide complementaire technieken ontwikkelen.

Onderzoeksvragen

Wat is nodig om een succesvolle publieke-private samenwerking voor een validatiestudie op te zetten ?
Hoe moet de validatiestudie op klinisch en technisch vlak opgezet worden ?

Onderzoeksopzet

In het project onderzoeken we vier aspecten:

  1. markt- en zakelijke aspecten
  2. wetten en regelgeving
  3. klinische aspecten
  4. technische aspecten

De dwarsverbanden tussen deze aspecten worden meegenomen om zodoende tot een allesomvattend rapport te komen.

Verwachte uitkomsten

De uitkomst is een allesomvattend rapport dat de basis vormt voor het opzetten van een publiek-private samenwerking voor de validatie van nieuwe technieken voor individuele kwaliteitscontrole gedurende protonentherapie.

Omschrijving stappen nodig om resultaat te implementeren

Het logische vervolg is het opzetten van een publiek-private samenwerking die de validatie van nieuwe technieken voor individuele kwaliteitscontrole gedurende protonentherapie onderzoekt. Dit onderzoek zou over ongeveer 2 jaar kunnen starten en zo'n 3 jaar duren. De volgende stap is een onderzoek met deelname van een groter aantal patiënten waarbij de voordelen van de kwaliteitscontrole doorgevoerd worden en de klinische voordelen in kaart worden gebracht. Deze stap zou 3-4 jaar vergen. In parallel wordt ook gewerkt aan de commercialisatie van deze technieken. Uiteindelijk kan de kwaliteitscontrole commercieel beschikbaar komen en in de dagelijkse klinische praktijk gebruikt worden. De termijn waarop dit bereikt kan worden schatten we op ongeveer 10 jaar.