Voorspellen wie baat heeft bij immunotherapie

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 3 mei 2019

Immunotherapie is een veelbelovende behandeling, maar helaas is deze ook zeer duur en lang niet alle patiënten hebben baat bij de therapie. Betere selectie van patiënten is daarom nodig.

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers een methode testen die moet zorgen dat beter voorspeld kan worden welke patiënten baat zullen hebben van immunotherapie.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat immunotherapie niet voor elke patiënt de juiste keuze lijkt te zijn. Een aanzienlijk deel van de patiënten heeft geen baat bij immunotherapie.

Gezien de zeer hoge kosten van immunotherapie (variërend van 70.000 tot 250.000€ per patiënt, afhankelijk van het type immunotherapie) is een zekere mate van selectie noodzakelijk. Met andere woorden, kan voorspeld worden welke patiënt echt baat zal hebben van een dure immunotherapie?

Immunotherapie helpt het afweersysteem om de tumor op te sporen en te bestrijden. Hier zijn T-cellen (een afweercel) heel erg belangrijk bij. Maar T-cellen kunnen hun werk alleen goed doen als zij in de tumor kunnen komen.

De onderzoekers van dit project hebben ontdekt dat het aantal T-cellen rondom de tumor in verhouding tot het aantal T-cellen in de tumor (de ratio) waarschijnlijk iets zegt over de slagingskans van een immunotherapie.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of de methode betrouwbaar en eenvoudig uitvoerbaar is om de slagingskans van immunotherapie te voorspellen.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers allereerst hun methode om de T-cellen te meten automatiseren. Dat is nodig om de techniek later in praktijk routinematig toe te kunnen passen.

Vervolgens zullen zij een grote database gebruiken waarin gegevens zitten van patiënten met een melanoom of longkanker en die behandeld zijn met een bepaald type immunotherapie. Hierin testen zij of hun geautomatiseerde methode betrouwbaar voorspelt wat de slagingskans van de immunotherapie is.