Voorspellen of strottenhoofdkanker terugkomt

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Publicatiedatum 27 maart 2019

Bij 1 op de 4 patiënten komt de strottenhoofdkanker binnen 2 jaar na behandeling terug. De behandelopties zijn dan beperkt. Daarom is het belangrijk om te kunnen voorspellen bij wie de kanker terugkomt zodat maatregelen getroffen kunnen worden om dat risico te verlagen.

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers bestuderen welke factoren voorspellen of strottenhoofdkanker terugkomt.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat bij 1 op de 4 patiënten met strottenhoofdkanker deze binnen 2 jaar na behandeling terugkomt (recidief). De behandelopties zijn dan beperkt. Eigenlijk zou je willen voorspellen bij wie het risico op een recidief groot is. Dan kun je gerichte maatregelen treffen om dit risico te verlagen. 

Er zijn mogelijk meerdere factoren die dit risico kunnen voorspellen en misschien is het wel zo dat een combinatie van die factoren de beste voorspelling geeft. Denk aan eigenschappen (zoals DNA) van het tumorweefsel, de patiënt of factoren die zichtbaar zijn op de scan. 

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of het risico op een recidief van strottenhoofdkanker voorspeld kan worden aan de hand van een aantal meetbare factoren. Als die voorspelling betrouwbaar is dan kan de behandeling eventueel aangepast worden om het risico op een recidief af te laten nemen.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers verschillende onderzoeksgegevens gebruiken. Zo beschikken ze over ziektegegevens van patiënten die strottenhoofdkanker hebben gehad. Bovendien hebben ze scangegevens van deze patiënten. Tot slot, de onderzoekers willen bestuderen of ze vroege tekenen van strottenhoofdkanker in het bloed kunnen opsporen. Bloedonderzoek is minder belastend onderzoek dan het huidige standaardonderzoek bij strottenhoofdkanker