Voorbereiden van de route om doelgerichte fotodynamische therapie met nanobodies naar patiënten te brengen

lopend

Onderzoekssamenvatting

Hoofd-halskanker is een van de meest voorkomende vorm van kanker, en het incidentiecijfer stijgt. De standaardzorg, bestaande uit chirurgie, bestraling, chemotherapie of combinaties daarvan, is slechts matig succesvol en gaat zeer vaak gepaard met ernstige bijwerkingen. Naast een grote kans op overlijden, kunnen ziekteprogressie en de behandeling zelf ertoe leiden dat het vermogen van de patiënt om te ademen, slikken, drinken of eten wordt aangetast, waardoor de kwaliteit van leven aanzienlijk achteruitgaat.

Er is dus dringend behoefte aan een selectieve en lokale therapie die hoofd-halskanker volledig doet verdwijnen, en het liefst ook het immuunsysteem activeert, zonder bijwerkingen te veroorzaken. Er is beschreven dat conventionele fotodynamische therapie ('photodynamic therapy', PDT) niet alleen lokaal kankercellen doodt, maar ook een immuungeheugen tegen kanker tot stand brengt. Desalniettemin, is het behandelprotocol van PDT ingewikkeld en langdurig en geeft het bijwerkingen.

Onderzoeksrichting/voorgestelde oplossing

Doelgerichte PDT met nanobodies is een onlangs door ons ontwikkelde behandelstrategie om kankercellen lokaal en selectief te doden. Deze strategie is een verbetering ten opzichte van conventionele PDT en doelgerichte PDT met antilichamen. Doelgerichte PDT met nanobodies maakt gebruik van kleine antilichaamfragmenten, zogenaamde nanobodies, die de fotosensitizer (‘photosensitizer’, PS) selectief naar kankercellen sturen, zodat de belichting al binnen 1-2 uur na de toediening kan plaatsvinden. Daarnaast zal er bij deze therapie, dankzij de snelle klaring van nanobody-PS conjugaten, minder huid-fotosensitiviteit optreden dan bij andere PDT-benaderingen: minder bijwerkingen dus. Een belangrijke recente waarneming is dat onze therapie niet alleen de lokale tumor aanvalt, maar ook het immuunsysteem activeert.

Relevantie

De door ons ontwikkelende therapie werkt in de proefdierstudies erg goed. Momenteel wordt onze therapie al gebruikt voor de experimentele behandeling van huisdieren (katten) met mond-kanker, met veelbelovende resultaten, en verschillende artsen die patiënten met HNC behandelen hebben aangegeven erg geïnteresseerd te zijn in de door ons ontwikkelde therapie. Met dit onderzoeksvoorstel, willen we graag de volgende stap maken om deze therapie naar patiënten in het ziekenhuis te brengen.

Onderzoeksvragen

Wij willen graag onderzoeken wat de concrete stappen zijn om onze therapie naar de kliniek te brengen en data voor een patentaanvraag vergaren.

Onderzoeksopzet

De onderzoeksopzet bestaat uit verschillende taken. Taken 1 en 2 bestaan uit experimenteel werk om de patentaanvraag beter te maken en om fotosensitizer zelf te synthetiseren. Taken 3 tot en met 6 bestaan uit het ontwikkelen van een duidelijk werkplan en commercialisatie strategie, zodat een te beginnen start-up doelgerichte PDT met nanobodies naar de kliniek kan brengen.

Verwachte uitkomsten

Aan het einde van het project willen we een duidelijk plan hebben welke stappen gezet moeten worden om onze gepatenteerde therapie in mensen te testen, als volgende stap richting het beschikbaar maken van deze therapie voor patiënten met hoofd-halskanker.

Omschrijving stappen nodig om resultaat te implementeren

Naast de taken omschreven in de onderzoeksopzet, moet ons product op een dusdanige manier geproduceerd worden dat het toegestaan is om in mensen te gebruiken. Ook moeten er toxiciteitstudies en klinische studies uitgevoerd worden om de veiligheid en effectiviteit van onze therapie aan te tonen.