Voor- en nadelen van DNA-fouten in kankercellen

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

​Gepubliceerd op 2 mei 2019

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers uitzoeken waarom in sommige tumoren veel meer DNA-fouten optreden dan in andere en wat dit betekent voor bijvoorbeeld therapieongevoeligheid.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat DNA-fouten in een tumor het risico op therapieongevoeligheid vergroten. Bij celdeling van kankercellen gaat regelmatig iets mis. Bijvoorbeeld dat de dochtercellen een ander aantal chromosomen hebben. Dit heet aneuploïdie.

Even iets meer over aneuploïdie. Dit is een veelvoorkomende afwijking bij kankercellen: meer dan 70% van alle tumoren bestaat uit aneuploïde cellen. Hierdoor krijgt de kankercel eigenschappen die de cel helpen groeien en uitzaaien. Omdat aneuploïdie een eigenschap is die kankercellen van gezonde cellen onderscheidt, is dit een mogelijk aangrijpingspunt voor een nieuwe therapie.

Eerder onderzoek liet zien dat deze verdelingsfouten in sommige kankers vaker voorkomen dan in andere, wat consequenties heeft:

  1. Zelden verdelingsfouten betekent veel dezelfde cellen binnen de tumor (homogene tumor).
  2. Vaak verdelingsfouten betekent veel verschillende cellen binnen de tumor (heterogene tumor).

Heterogene tumoren zijn agressiever, zaaien sneller uit, komen eerder terug en zijn vaker therapieresistent. Mogelijk komt dit doordat heterogene tumoren heel de tijd fouten blijven maken in het verdelen van hun chromosomen en zo makkelijker nieuwe eigenschappen verwerven.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken hoe heterogeniteit (veel verschillende cellen) bijdraagt aan:

  1. ontwikkeling van tumoren;
  2. resistentieontwikkeling tegen therapie;
  3. kennis en inzichten die de basis kunnen vormen voor nieuwe therapieën.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers in het laboratorium 2 groepen muizen met menselijke leukemiecellen met elkaar vergelijken. De ene groep heeft een homogene tumor en de andere een heterogene. Behalve met proefdieren zullen de onderzoekers ook met celkweken werken.