Versterking van het drug holiday effect

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

​Tumoren kunnen resistent worden tegen behandeling en er zelfs verslaafd aan raken. Dit mechanisme wordt nu verder onderzocht om tegen de tumor te gebruiken.

Achtergrond

Resistentie van tumoren is een groot probleem bij de behandeling van kanker. Al ruimt een heel specifiek gericht medicijn 99% van de kankercellen op; als er 1% achterblijft, dan kan dat restje opnieuw uitgroeien tot een tumor, die dan ook nog eens immuun is voor het eerdere medicijn.

Uit recent onderzoek blijkt iets onverwachts, namelijk dat kankercellen ‘verslaafd’ kunnen raken aan bepaalde gerichte medicijnen. Hoe dat precies in z’n werk gaat is nog niet helemaal bekend, maar wanneer zulke resistente kankercellen hun medicijn niet meer krijgen (een ‘drug holiday’), gaan ze dood. Het is een interessant mechanisme, maar het is nog onduidelijk of er iets mee gedaan kan worden. Want artsen weten niet precies welke patiënten baat zullen hebben bij een drug holiday. Bovendien valt te voorzien dat tumoren iets vinden om door zo’n drug holiday heen te breken.  

Doel

De onderzoekers willen het effect van de drug holiday kunnen versterken. Daarvoor is nodig dat ze op moleculair niveau begrijpen hoe de verslaving van tumoren in z’n werk gaat, en ook hoe ze vervolgens weer immuun worden voor de drug holiday. Dit zal informatie opleveren over de tumorkenmerken die voorspellen of de drug holiday zinvol is.

Relevantie voor de patiënt

Dit project zal belangrijke kennis opleveren over de mechanismen van behandelresistentie en de impact van een drug holiday vergroten. Dat moet voor patiënten die in de toekomst worden behandeld met gerichte medicijnen een beter en langer behandeleffect opleveren.