Verpakte chemotherapie bij kankercel afleveren

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 15 februari 2019

Chemotherapie bij alvleesklierkanker werkt onvoldoende omdat  heel hoge doseringen vereist zijn die het lichaam meestal niet verdraagt. Een verpakte chemotherapie zou een mogelijke oplossing kunnen zijn.

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers bestuderen of een verpakte chemotherapie beter werkt dan een gewone chemotherapie bij patiënten met alvleesklierkanker.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat de behandeling van alvleesklierkanker een dilemma oproept: de behandeling vereist zulke hoge doseringen chemotherapie dat het lichaam die niet verdraagt.

Een hoge dosering chemotherapie is nodig omdat de tumor vooral uit bindweefsel en steuncellen bestaat met een kleine hoeveelheid kankercellen. Eigenlijk zou je de chemotherapie gericht bij de kankercellen willen afleveren zodat een lagere dosis voldoende is en de gezonde lichaamscellen gespaard blijven. Dit kan door chemotherapie te verpakken in microcapsules die alleen geopend kunnen worden door alvleesklierkankercellen en niet door gezonde lichaamscellen. Pas als de capsules geopend worden komt de chemotherapie vrij.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of microcapsules zorgen voor een gerichte afgifte van chemotherapie. Als dit lukt dan kan de levensverwachting waarschijnlijk toenemen terwijl de kans op bijwerkingen mogelijk afneemt.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers een aantal stappen ondernemen.

  1. De juiste inpakmethode ontwikkelen.

  2. De optimale combinatie van chemotherapieën achterhalen.

  3. Deze ingepakte en optimale combinatie van chemotherapieën in verschillende muismodellen (muizen met een tumor van alvleesklierkankercellen) vergelijken met een niet-ingepakte chemotherapie. Hierbij letten de onderzoekers vooral op: minder kankergroei en bijwerkingen.