Veroorzaken voedingsstoffen darmkanker?

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 7 mei 2019

DNA-fouten zijn gevaarlijk en daarom beschikt het lichaam over systemen om deze op te sporen en te herstellen. Echter, bij darmkanker kan een DNA-fout in het herstelsysteem zelf zitten. Wat is de rol van bepaalde voedingsstoffen hierin? 

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers achterhalen waarom DNA-fouten in het DNA-herstelsysteem tot darmkanker kunnen leiden. 

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat een erfelijke DNA-fout in het herstelsystem van de darmcel tot kanker kan leiden. Mogelijk verhogen bepaalde voedingsstoffen dit risico, maar hier is weinig over bekend.

DNA-fouten herstellen, hoe zit dat? De fouten kunnen in 2 soorten herstelsystemen zitten. Het eerste is het mismatch-herstelmechanisme. Een belangrijke oorzaak van zo’n fout is het Lynch-syndroom. De helft van de gezinsleden van een patiënt met het Lynch-syndroom is drager van zo’n DNA-fout en heeft een verhoogde kans om op jonge leeftijd darmkanker te krijgen. Of het post-TLS herstelmechanisme. Dit systeem kan de eventuele gevolgen van een DNA-fout in het mismatch-herstelsysteem tenietdoen waardoor het verhoogde risico op kanker weer afneemt.

De onderzoekers van dit projectvoorstel denken dat het herstelsysteem in de darmen kwetsbaarder is doordat de stamcellen (die in de darm zitten) beschadigd kunnen raken na blootstelling aan schadelijke voedingsstoffen. Als hier meer over bekend is dan kunnen patiënten gerichter gescreend worden.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of patiënten met het Lynch-syndroom specifieke voedingsadviezen moeten krijgen, namelijk het vermijden van voedingsstoffen met PhiP (aanwezig in gebraden of gegrild vlees en vis). Daarnaast kunnen de onderzoeksuitkomsten bijdragen aan een gepersonaliseerde behandeling van patiënten met darmkanker (ontstaan door een fout in de DNA-herstelsystemen). Tot slot, vertellen de resultaten ons mogelijk meer over de rol van het herstelsysteem bij het ontstaan van kanker door veroudering. 

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers gebruikmaken van muizen met het Lynch-syndroom en gekweekte mini-organen (organoïden). Door deze bloot te stellen aan schadelijke stoffen (uv-straling en PhIP), waarvan bekend is dat ze DNA-fouten in het herstelsysteem kunnen veroorzaken, willen de onderzoekers begrijpen hoe DNA-fouten in de herstelsystemen ontstaan en hoe die tot darmkanker kunnen leiden.