Verhogen van de stralingsgevoeligheid van glioblastoom door middel van het vangen van cellen tijdens de celdeling

afgerond

Onderzoekssamenvatting

De vooruitzichten bij een glioblastoom (hersenkanker) zijn over het algemeen slecht ondanks de zware combinatiebehandeling die momenteel beschikbaar is. Mogelijk wordt deze behandeling effectiever als de kankercellen gevoeliger gemaakt kunnen worden voor bestraling. Met dit onderzoek willen de onderzoekers bestuderen welke medicijnen de kankercellen in de celdelingsfase kunnen vasthouden en of dit de effectiviteit van bestraling verbetert. 

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat de gemiddelde overlevingsduur bij  glioblastoom (hersenkanker) slechts 15 maanden is ondanks een zware behandeling die normaliter bestaat uit een operatie, chemotherapie en bestraling. De bestraling draagt het meest bij aan de overlevingskans en daarom willen de onderzoekers van dit projectvoorstel de hersentumor gevoeliger maken voor bestraling. 

Het is bekend dat kankercellen tijdens de celdeling (ook wel mitose genoemd) het gevoeligst zijn voor bestraling maar die celdelingsfase duurt heel kort. Deze fase verlengen zou de bestraling mogelijk effectiever kunnen maken. Momenteel zijn meerdere medicijnen beschikbaar die de celdeling kunnen vertragen maar die zijn niet ontwikkeld voor dat doel. Daarom moet eerst goed onderzocht worden of deze medicijnen voor dit doel veilig en effectief zijn.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of de methode die de onderzoekers gaan gebruiken een goede nabootsing van de werkelijkheid is. Want alleen dan kunnen zij testen of en welke medicijnen de effectiviteit van bestraling kunnen verbeteren door de celdeling te vertragen. 

Als de werkelijkheid in het laboratorium zo goed mogelijk nagebootst kan worden dan is de kans groter dat de resultaten ook in echte patiënten behaald kunnen worden. Zo kan onderzoek naar vernieuwende medicijnen sneller en veiliger worden. 

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers een aantal medicijnen, die cellen waarschijnlijk in de fase van celdeling kunnen vastzetten, in het laboratorium testen. De onderzoekers zullen dit testen in hersentumorweefsel van mensen dat ligt opgeslagen in een biobank. Bovendien zullen ze de medicijnen testen in speciale muizen.