Veilliger bestralen bij slokdarm- en longkanker

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 8 mei 2019 

Patiënten met slokdarm- en longkanker worden onder andere bestraald. Hierdoor kan een hoge bloeddruk in de longen ontstaan waaraan patiënten kunnen overlijden. Kan dit risico verlaagd worden?

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers aantonen dat bestraling van de borstkas leidt tot hoge bloeddruk in de longen. De hoge bloeddruk veroorzaakt mogelijk de onverklaarde sterfte bij slokdarm- en longkanker.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat de patiënten met slokdarm- en longkanker intensieve behandelingen moeten ondergaan die vervelende complicaties kunnen veroorzaken. Zo zijn er aanwijzingen dat bestraling de bloedvaten kan beschadigen waardoor een hoge bloeddruk in de longen (pulmonale hypertensie) ontstaat. Die kan dodelijk zijn. Mogelijke is dit de oorzaak van de onverklaarde sterfte na bestraling bij slokdarm- en longkanker.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of er een dosisafhankelijk effect is van bestraling van slokdarm en longen op het ontstaan van een hoge bloeddruk in de longen. En dat patiënten aan de hoge bloeddruk doodgaan. Als dit zo is dan kan met behulp van nieuwe bestralingstechnieken de dosis aangepast worden zodat het risico op deze dodelijke complicatie afneemt.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers patiënten met slokdarm- en longkanker benaderen die chemotherapie en bestraling krijgen. Deze patiënten zullen op bepaalde tijdstippen een echocardiografie (vaststellen hoge bloeddruk in de longen) en MRI (vaststellen schade aan de bloedvaten) krijgen. Bovendien registreren de onderzoekers hoeveel stralingsdosis per patiënt gebruikt wordt.