Toediening van gekweekte Natural Killer cellen in de buikholte van patiënten met teruggekeerde eierstokkanker (een fase I studie).

afgerond

Onderzoekssamenvatting

Dit onderzoek moet duidelijk maken of een veelbelovende behandelmethode met immunotherapie geschikt is voor vrouwen met eierstokkanker. Eierstokkanker is een zeer lastig te behandelen vorm van kanker. Omdat er geen goede screeningsmethode is, en eierstokkanker pas in een laat stadium klachten geeft, komt de ziekte vaak laat aan het licht. De behandeling (operatie en chemo) slaat vaak in het begin goed aan, maar komt bij het overgrote deel van de vrouwen weer terug. En dan is een genezende behandeling niet meer mogelijk. 

Het is daarom van groot belang om nieuwe behandelingen te ontwikkelen. Immunotherapie geldt daarbij als belangrijke kandidaat. Bij deze behandeling wordt de afweer van de patiënt gestimuleerd om de kanker aan te vallen.

Daar zijn in de afgelopen jaren verschillende methoden voor ontwikkeld. De onderzoekers in deze groep werken aan zogeheten Natural Killer (NK)-cellen. Dat zijn witte bloedcellen die een belangrijke rol spelen tegen infecties en ook ingezet kunnen worden tegen kanker. In eerder onderzoek hebben de wetenschappers een unieke methode ontwikkeld om vanuit bloedvormende stamcellen grote hoeveelheden NK-cellen te kweken, met een sterk celdodend effect tegen kankercellen. Muizen met eierstokkanker vertoonden na behandeling met deze gekweekte NK-cellen minder tumorgroei en verbeterde overleving. Ook bij mensen zijn de eerste successen geboekt: patiënten met leukemie verdragen de NK-cellen goed en kunnen deze veilig toegediend krijgen. 

Het onderzoek

In dit onderzoek wordt de volgende stap voor deze methode gezet, bij patiënten met eierstokkanker. De onderzoekers denken een manier te hebben gevonden om de NK-cellen nog beter te trainen tegen de tumorcellen. Ook willen ze in patiënten onderzoeken of het nog nodig is om eerst chemotherapie te geven, of dat de behandeling ook zonder chemo kan. Doel is om erachter te komen of de NK-methode veilig en effectief is in een kleine groep patiënten. 

Relevantie voor de patiënt

Deze experimentele studie gaat een belangrijk antwoord leveren op de vraag of deze veelbelovende behandelmethode geschikt is voor vrouwen met gevorderde eierstokkanker. Als de resultaten positief zijn, kan een grotere patiëntenstudie worden opgestart om de effectiviteit vast te stellen en de behandeling verder te optimaliseren.