Therapieongevoeligheid voor kankerbehandelingen ontrafelen

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

​Gepubliceerd op 18 februari 2019

Bestraling en chemotherapie veroorzaken DNA-schade in de kankercel waardoor die doodgaat. Desondanks weten sommige kankercellen via een truc deze DNA-schade te herstellen. De kanker is dan therapieongevoelig. Hoe zit dat?

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers bestuderen hoe sommige kankercellen ongevoelig worden voor bepaalde antikankerbehandelingen die werkzaam zijn doordat ze DNA-schade veroorzaken.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat traditionele antikankerbehandelingen, zoals bestraling en chemotherapie, werkzaam zijn doordat ze DNA-schade in de kankercel veroorzaken, maar sommige kankercellen kunnen door een truc deze schade weer herstellen. Die kankercellen zijn dan therapieongevoelig. 

DNA-fouten komen frequent voor en daarom beschikken cellen over herstelsystemen die deze fouten opsporen en repareren. Dat geldt ook voor kankercellen. Bij sommige kankertypes, zoals erfelijke borstkanker geassocieerd met BRCA-mutaties, werkt dit herstelsysteem niet goed waardoor die cellen een alternatief systeem hebben ontwikkeld. Het lijkt erop dat de behandeling (bestraling en/of chemotherapie) in sommige kankercellen leidt tot DNA-fouten waardoor ze dit alternatieve herstelsysteem ontwikkelen. Ze zijn dan niet langer gevoelig voor de behandelingen.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken welke genen en eiwitten een belangrijke rol spelen bij het herstellen van DNA-schade en vooral via het alternatieve pad. Deze eiwitten kunnen als mogelijk aangrijpingspunt voor een nieuwe therapie dienen waardoor therapieongevoeligheid bij bestraling en chemotherapie minder vaak zal optreden. Hiervoor zal nog wel aanvullend onderzoek nodig zijn.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers in het laboratorium bestuderen welke genen en eiwitten betrokken zijn bij herstel van DNA-schade onder stressvolle omstandigheden (d.w.z. tijdens chemotherapie of bestraling). Hiervoor worden onder andere speciale muismodellen gebruikt.