Terugkeer naar de werkvloer na kanker

Vrouw op kantoor met collega's

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 27 maart 2019

​De weg terug naar werk kan voor (ex)kankerpatiënten vol hindernissen liggen. Helaas mist er nog een echt goed werkend programma om hen daarbij te helpen.

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek vergelijken wetenschappers een op maat gemaakt programma met de standaard begeleiding voor kankerpatiënten die weer gaan werken. Daarnaast kijkt het team naar de gevolgen van een kankerdiagnose op de gezondheid en het werk van de partner van de patiënt.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Hogere overlevingskansen zorgen voor een verschuiving van de aandacht naar de periode ná kanker. In die periode speelt weer gaan werken een grote rol. Daarvoor bestaan allerlei hulpprogramma’s (arbeidsparticipatieprogramma’s). Maar die dekken vaak niet de lading. Zo ontbreekt bijvoorbeeld ondersteuning voor de partners van de patiënten. Terwijl zij vaak de belangrijkste steun zijn. En dus belangrijk zijn voor een succesvolle terugkeer naar het werk.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek moet blijken of een op maat gemaakt hulpprogramma...

  • ...goed werkt
  • ...beter is dan de bestaande begeleiding
  • ...haalbaar is
  • ...betaalbaar is

Ook kunnen we de resultaten gebruiken voor een hulpprogramma voor partners van kankerpatiënten. Een succesvolle terugkeer naar werk is belangrijk voor de gezondheid en het geluk, en daarmee voor de kwaliteit van leven.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

De wetenschappers zetten 2 verschillende onderzoeken op. Eerst zoekt het team 240 volwassen kankerpatiënten (van 18 tot 60 jaar). Via loting krijgt de ene helft het hulpprogramma op maat aangeboden. De andere helft krijgt de standaard begeleiding. Hiermee onderzoeken de wetenschappers de kosteneffectiviteit van het programma op maat (Wat kost het en wat levert het op?). Vervolgens zoeken de onderzoekers 265 volwassen partners van patiënten (van 18 tot 65 jaar). Hiermee gaan de onderzoekers na wat de gevolgen van een kankerdiagnose voor de partner zijn.

In beide onderdelen vullen patiënten en partners op verschillende momenten een vragenlijst in. Hierin staan onderwerpen zoals: bereidheid om terug te keren naar de werkvloer, wat er nodig is om terug te keren, en kwaliteit van leven. Ook moeten de deelnemers aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zoals een lopend werkcontract. En dat ze kortgeleden betaald werk hadden, maar wel of niet (voor een deel) zijn gestopt.