T cel co-stimulatie om immuun therapie te verbeteren 

afgerond

Onderzoekssamenvatting

Radionucliden zijn radioactieve deeltjes die kanker specifiek van binnenuit kunnen bestralen. Dit is veelbelovend bij o.a. prostaatkanker, maar onderzoek naar veiligheid en effectiviteit is nodig voordat de behandeling definitief zijn intrede kan maken. 

De onderzoekers willen immunotherapie effectiever maken door T-cellen te stimuleren in hun strijd tegen kankercellen. 

Waarom is dit onderzoek nodig? 

Ons afweersysteem is met een beetje hulp van buitenaf in staat om kanker te bestrijden. Die hulp noemen we immunotherapie. Immunotherapie zit overduidelijk in de lift. Het aantal succesvol behandelde kankerpatiënten en de Nobelprijs voor Geneeskunde in 2018 vormen daar het levende bewijs van.  
 
Maar daarmee is de behandeling zeker nog niet af. Allereerst werkt het nog lang niet voor elke patiënt. Daarnaast zijn er veel patiënten waar de tumor uiteindelijk toch weer terugkeert. Daarom proberen onderzoekers de werking van immunotherapie verder te begrijpen én verbeteren. 
 

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd? 

Speciale aandacht in deze onderzoeken is er voor T-cellen. Dit zijn de afweercellen die uiteindelijk de trekker overhalen en kankercellen doden. In dit project wordt geprobeerd om T-cellen beter te helpen om deze klus te klaren. 
 
In dit project worden T-cellen uitgerust met een receptor (een soort antenne) die de T-cellen actiever maken. Dit heet T-cel c-stimulatie. Bij muizen werd gezien dat deze methode ervoor zorgde dat de tumor vaker compleet werd opgeruimd en langzamer terugkwam. 
 
De onderzoekers delen het project op in 3 delen: 
- T-cel co-stimulatie beter begrijpen, door grondige analyse van T-cellen, en hoe kankercellen eraan proberen te ontsnappen 
- Testen bij welke vorm van immunotherapie T-cel co-stimulatie het beste werkt 
- T-cel co-stimulatie vertalen naar humane kankercellen, om in een vervolgproject de stap naar een patiëntenstudie te kunnen maken. 

 
Wat levert dit onderzoek op? 

Immunotherapie draagt een grote belofte met zich mee voor vele vormen van kanker. Maar voordat het die belofte in kan lossen, zijn verbeteringen nodig. Onderzoekers werken daar hard aan. Zo ook in dit project, waar wordt onderzocht hoe de kankerceldodende werking van T-cellen kan worden versterkt. Naast meer begrip van de behandeling, kan dat na een succesvol onderzoek ook leiden tot een daadwerkelijke patiëntenstudie.