Stofwisseling, stamcel en therapie-ongevoeligheid

onderzoeksdatabase

Onderzoeksdatabase

Gepubliceerd op 9 mei 2019

Therapieongevoeligheid is een groot probleem bij de behandeling van kanker, ook bij nieuwe therapieën. Bij dikkedarmkanker spelen stamcellen mogelijk een belangrijke rol bij het ontstaan van therapieongevoeligheid, evenals de stofwisseling van kankercellen.

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers bestuderen hoe de zuurstofzuinige stofwisseling van kankercellen bijdraagt aan de transformatie van niet-stamcellen naar stamcellen waardoor therapieongevoeligheid kan ontstaan bij patiënten met dikkedarmkanker.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat therapieongevoeligheid nog te vaak optreedt, ook bij nieuwe therapieën. De onderzoekers van dit projectvoorstel vermoeden dat bepaalde stamcellen hier mogelijk een rol bij spelen. Het lijkt erop dat stamcellen minder gevoelig zijn voor chemotherapie en dat ze een belangrijke rol spelen bij het terugkomen van uitzaaiingen na behandeling.

Bij dikkedarmkanker zijn kankercellen met stamcel-achtige genen en eigenschappen aangetoond. Het risico op therapieongevoeligheid en het terugkomen van de uitzaaiingen is dan groter. Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat sommige niet-stamcellen naar stamcellen kunnen transformeren als dat nodig is. Zo dragen die cellen ook bij aan het risico op therapieongevoeligheid en uitzaaiingen.

Bij deze transformatie blijkt de stofwisseling van kankercellen een belangrijke rol te spelen. Hierbij komt lactaat vrij. Dit is kenmerkend voor kankercellen. Mogelijk speelt de lactaat een belangrijke rol bij de transformatie van stamcel naar niet-stamcel en van niet-stamcel naar stamcel.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of deze kennis op termijn bij kan dragen aan het voorkomen van therapieongevoeligheid bij dikkedarmkanker en het verlagen van het risico op terugkomst van darmkankeruitzaaiingen.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers gebruik maken van mini-organen, oftewel, organoïden. Dit zijn speciale celkweken van tumorweefsel en gezond weefsel afkomstig van patiënten. Met deze weefsels kunnen de onderzoekers de werkelijkheid nabootsen. Met behulp van een speciale techniek kunnen de onderzoekers bepaalde darm- en kankercellen in deze mini-organen volgen en zo bestuderen hoe een niet-stamcel toch een stamcel kan worden, en omgekeerd.