Speciale afweercellen kweken die kanker aanvallen

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 10 mei 2019

Mogelijk hebben sommige bloedkankerpatiënten baat bij gekweekte witte bloedcellen met een sterke anti-kankerwerking. Maar hiervoor moet de kweekmethode verbeterd worden.

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers een betere kweekmethode testen. Met behulp van deze methode kunnen afweercellen met een belangrijke anti-kankerwerking in groten getale gekweekt worden om patiënten mee te behandelen.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat bij sommige patiënten met bloedkanker van het beenmerg (acute myeloïde leukemie, AML) de bestaande behandelingen onvoldoende werken en/of bepaalde behandeling niet in aanmerking komen (stamceltransplantatie). Daarom is een nieuwe behandeloptie hard nodig.

Een belangrijk aangrijpingspunt voor nieuwe behandelopties van kanker is het afweersysteem. Het afweersysteem bezit bijzondere eigenschappen waardoor het kanker kan herkennen en aanvallen, maar hier heeft het wel hulp bij nodig. Behandelingen die het afweersysteem bij deze belangrijke taak helpen, noem je immunotherapie.

Ook voor AML-patiënten met slechte vooruitzichten biedt het afweersysteem nieuwe behandelkansen. De onderzoekers van dit projectvoorstel hebben een methode ontwikkeld om speciale witte bloedcellen (natural-killercellen), die een belangrijke rol spelen in de anti-kankerwerking van het afweersysteem, in groten getale te kweken. Deze gekweekte witte bloedcellen zijn al eerder veilig aan patiënten met AML gegeven, maar inmiddels is de kweekmethode verbeterd en daarom is dit onderzoek nodig.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn van het kweken van speciale witte bloedcellen in de strijd tegen kanker. Dit is vooral voor AML-patiënten met slechte vooruitzichten van groot belang.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren moeten de onderzoekers eerst witte bloedcellen kweken, dit duurt 5 weken per patiënt. Tijdens die periode krijgen de patiënten alvast een chemotherapie zodat de kankercellen kwetsbaarder worden voor een aanval van de gekweekte cellen. Bovendien voorkomt die afstoting van de gekweekte cellen.

Na de voorbereidende fase krijgen de patiënten de gekweekte witte bloedcellen toegediend, samen met een middel dat de groei van de gekweekte cellen stimuleert (groeifactor).

Hierna doorlopen de patiënten een intensief nazorgtraject waarin de onderzoekers diverse metingen verrichten om de veiligheid en effectiviteit van de nieuwe methode vast te stellen.