Speciale afweercel die kanker krachtig aanvalt

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 8 mei 2019

​Immunotherapie is een veelbelovende ontwikkeling binnen de kankergeneeskunde, maar de kankercellen ontwikkelen op termijn vaak trucjes om het afweersysteem en de immunotherapie te ontlopen.

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers controleerbare T-cellen (een afweercel) ontwikkelen die na toediening de kanker krachtig aanvallen en niet ten prooi vallen aan de trucjes van de kankercel om het afweersysteem te ontlopen.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat veel nieuwe immunotherapieën beschikbaar zijn gekomen in de afgelopen jaren, maar vaak ontwikkelen kankercellen trucjes waardoor ze aan deze therapieën en het afweersysteem weten te ontkomen. 

Het afweersysteem is een complex systeem waarin heel veel signaalstofjes samenwerken. Een immunotherapie grijpt meestal op één specifiek stofje, of de receptor daarvan, aan. Op die manier maakt de immunotherapie het afweersysteem krachtiger.

Een van die signaalstoffen is de T-cel. Deze cellen kunnen nagemaakt of gekweekt worden om ze vervolgens aan de patiënt toe te dienen. Sommige kankercellen hebben trucjes ontwikkeld om die T-cellen om de tuin te leiden. Zo kan die kankercel blijven doorwoekeren. Bovendien verdwijnen de toegediende T-cellen vaak te snel weer uit het lichaam om echt effectief te kunnen zijn.

De onderzoekers van dit projectvoorstel willen speciale T-cellen ontwikkelen die ongevoelig zijn voor meerdere trucjes van de kankercellen. Maar deze ‘supercellen’ wil je wel onder controle kunnen houden. Daarom willen de onderzoekers een ‘controleknopje’, de Notch-receptor die op de T-cellen zit, nader bestuderen. Door deze na te maken kunnen ze de toegediende T-cellen controleren.   

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of superkrachtige T-cellen ontwikkeld kunnen worden om die vervolgens aan de patiënt toe te dienen. Hiermee willen ze de trucjes van de kankercellen om immunotherapie te ontlopen saboteren. Als dat lukt dan wordt immunotherapie krachtiger in het bestrijden van kanker. 

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers een synthetische Notch-receptor in het laboratorium ontwikkelen. Die nagemaakte receptor zetten zij op de superkrachtige T-cellen die toegediend gaan worden. Deze synthetische Notch-receptor is een klein beetje anders dan de lichaamseigen versie van deze receptor. Door dit kleine verschil zijn de onderzoekers in staat om  de synthetische Notch-receptor aan te zetten zonder de lichaamseigen versie ook aan te zetten. Zo kunnen de onderzoekers de superkrachtige T-cellen gecontroleerd de kanker laten bestrijden.