Slokdarmsparende operatie mogelijk maken

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

​Gepubliceerd op 18 februari 2019

Omdat het risico op uitzaaiingen bij slokdarmkanker hoog is, moeten patiënten normaliter een grote operatie ondergaan. Soms blijkt achteraf dat een minder ingrijpende operatie ook voldoende was geweest. Kan dit vooraf beter ingeschat worden?

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers bestuderen of een verbeterde beeldvormingstechniek en een minder ingrijpende operatieprocedure ervoor kunnen zorgen dat meer slokdarmkankerpatiënten een slokdarmsparende operatie kunnen krijgen.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat slokdarmkanker, die dreigt uit te groeien naar omliggend weefsel, vaak reden is voor een grote operatie. Hierbij wordt de slokdarm verwijderd. Met een deel van de maag wordt dan een ‘slokdarmreconstructie’ gemaakt, de buismaag. Zo hopen de artsen dat al het tumorweefsel weg is, inclusief lokale lymfeklieren waarin uitzaaiingen zouden kunnen zitten. Toch is het sterfterisico door de operatie heel hoog, oplopend tot 45%.

Nieuw wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het risico op lymfeklieruitzaaiingen kleiner is dan altijd werd aangenomen. Met andere woorden, een deel van de patiënten had waarschijnlijk baat gehad van een veel minder ingrijpende operatie. Daarom is het belangrijk dat de uitzaaiingen voorafgaand aan de operatie in beeld worden gebracht. Dit kan met behulp van een speciale beeldvormingstechniek waarbij gebruik wordt gemaakt van een radioactieve stof.

De onderzoekers van dit projectvoorstel verwachten dat deze techniek verbeterd kan worden. Die verbetering houdt in dat de poortwachtersklieren (dit zijn de lymfeklieren waarnaar de slokdarmkanker als eerste uitzaait) opgespoord gaan worden met behulp van de radioactieve beeldvormende techniek gecombineerd met een speciale kleurstof, indocyanine groen.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of risicoselectie mogelijk is door de poortwachtklieren op te sporen. Als dat zou is dan hoeven minder slokdarmkankerpatiënten zo’n ingrijpende operatie te ondergaan. Dit zou het sterfte- en complicatierisico kunnen verlagen.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers een aantal patiënten met slokdarmkanker benaderen die op het punt staan om de grote operatie te ondergaan. Eerst 5 patiënten om de haalbaarheid en veiligheid van de nieuwe beeldvormende techniek en de poortwachtprocedure te toetsen.

Vervolgens 10 patiënten op een minder ingrijpende manier opereren, indien de nieuwe techniek laat zien dat het verwijderen van poortwachtklieren voldoende is.