Slagingskans leverkankerbehandeling voorspellen

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 12 maart 2019

Tijdig opsporen van leverkanker en een individuele inschatting van de slagingskans per behandeling kunnen de overleving van patiënten met leverkanker verbeteren. Hiervoor moeten wel eerst alle gegevens verzameld en gecombineerd worden.

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers bestuderen welke tumor- en patiëntfactoren kunnen voorspellen wat de slagingskans van de behandeling bij leverkanker zal zijn.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat de kans dat leverkanker op de behandeling zal reageren samenhangt met bepaalde tumor- en patiëntkenmerken. Maar momenteel weten we niet welke factoren relevant zijn. Zou die kennis wel bekend zijn, dan kan voorafgaand aan de behandeling een inschatting gemaakt worden welke behandeling het meest kans van slagen heeft bij de patiënt. Bovendien maakt het mogelijk een vroege herkenning van leverkanker mogelijk. Vroeg ingrijpen kan de slagingskans van de behandeling ook verbeteren.

Om onderzoek te doen naar deze factoren is een landelijke database nodig met gezondheids- en ziektegegevens van leverkankerpatiënten in combinatie met een biobank waarin tumorweefsel ligt opgeslagen.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of het mogelijk is om een landelijke database op te zetten met ziekte- en gezondheidsgegevens en tumorweefsel zodat voorspellers voor behandeleffectiviteit opgespoord kunnen worden. Dit zou de slagingskans van de behandeling van leverkanker moeten verbeteren.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers de database bouwen en de ziekte- en gezondheidsgegevens invoeren. Bovendien zal de logistiek opgezet worden zodat tumorweefsel verzameld kan worden.