Service design voor Shared Decision-Making: het versterken van de team-aanpak en het adaptief vermogen van alle betrokkenen in het besluitvormingstraject

Alpe d'HuZes
afgerond

Onderzoekssamenvatting

Gedeelde besluitvorming (shared decision making) biedt voordelen voor patiënten en hun behandelaars, omdat patiënten hierdoor beter de behandelmogelijkheden begrijpen, zich beter betrokken voelen bij de besluitvorming en meer vertrouwen krijgen in hun behandelaars. Middels service design willen de onderzoekers samen met zorgverleners, patiënten en hun naasten komen tot betere zorg voor kankerpatiënten. 

Waarom is dit onderzoek nodig?

Toch vindt het in de oncologische praktijk vaak nog niet plaats. De oplossing wordt vaak gezocht in keuzehulpen en training van artsen, maar daarmee wordt maar een deel van de oorzaken aangepakt. Bovendien vergen deze inzet van patiënten en artsen, terwijl die al belast zijn in het behandeltraject. 
 
De onderzoekers willen service design gebruiken om deze gedeelde besluitvorming te verbeteren. Dit vakgebied beschouwt gedeelde besluitvorming als een vorm van dienstverlening, bestaand uit een serie momenten waarvan gezamenlijk moet worden bepaald of deze gebruiksvriendelijk en waardevol zijn. Service design is bewezen effectief voor oplossingen voor veelzijdige problemen waarbij enkelvoudige oplossingen (zoals keuzehulpen) tekort schieten. 

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd? 

Een belangrijk focuspunt in het onderzoek is ‘adaptief vermogen’: het vermogen van zowel patiënten als zorgverleners om om te gaan met veranderingen en uitdagingen. Denk daarbij aan de tijdsdruk, duidelijkheid over welke zorgverlener wanneer verantwoordelijk is en het verkrijgen en begrijpen van informatie en voor het voetlicht brengen wat voor de patiënt belangrijk is.  
 
Met service design ontwikkelen de onderzoekers in dit project producten waarmee patiënten en zorgverleners met deze uitdagingen om kunnen gaan. Dat kunnen materiële producten zijn, zoals informatievoorziening, maar bijvoorbeeld ook procedures (manieren waarop afspraken worden vastgelegd) of zelfs de inrichting van de spreekkamer. Doel van dit alles is om gezamenlijk knelpunten aan te pakken en te zorgen voor een dienstverlening die ‘meeveert’ met de dynamiek en goed aansluit bij de wensen en competenties van alle betrokkenen. 
 
Dit proces pakken de onderzoekers de komende jaren op samen met zorgverleners, patiënten en hun naasten. In eerste instantie voor patiënten met alvleesklierkanker in het LUMC, verderop in het project voor patiënten met hoofd-halskanker in een ander ziekenhuis.   

Wat levert dit onderzoek op?

Dit onderzoek zal leiden tot de ontwikkeling van praktische manieren om kankerpatiënten zorg op maat te leveren.