Seksuele revalidatie na bestraling van het bekkengebied

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

​Bij kanker in het bekkengebied is veelal bestraling nodig, maar dat leidt tot schade die het seksueel functioneren kan verminderen. Betere begeleiding kan dit mogelijk verhelpen. 

Gepubliceerd op 16 mei 2019

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers bestuderen of seksuele revalidatie na bestraling van het bekken van vrouwen met een gynaecologische kanker het seksueel functioneren verbetert.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat vrouwen met gynaecologische kanker (zoals baarmoederhalskanker) normaliter in het bekkengebied bestraald worden, al dan niet in combinatie met een operatie, waardoor problemen op het gebied van seksueel functioneren kunnen ontstaan. Deze problemen kunnen weer leiden tot relatieproblemen en een vermindering van de kwaliteit van leven.

Klachten die patiënten vaak noemen zijn: stugheid, vernauwing en droogheid van de vagina, pijn tijdens de seks, en een verminderde seksuele behoefte en bevrediging.

Daarom zijn effectieve interventies om deze problemen te verhelpen hard nodig. De huidige interventies bestaan voornamelijk uit psycho-educatie (informatie folder en uitleg door de arts of verpleegkundige), maar eigenlijk hebben deze vrouwen meestal meer profijt van uitgebreidere ondersteuning.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of seksuele revalidatie leidt tot minder seksuele problemen na bestraling van het bekken. Dit zal de kwaliteit van leven van deze patiënten aanzienlijk kunnen verbeteren.  

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers patiënten benaderen die bestraling van het bekken hebben ondergaan in verband met een gynaecologische kanker.

Een deel krijgt de reguliere psycho-educatie over seksueel functioneren na bestraling. Een ander deel krijgt de intensieve seksuele revalidatie. Loting bepaalt wie in welke groep komt.

Alle vrouwen krijgen 1 maand na de bestraling informatie over de seksuele gevolgen van bestraling, en indien nodig ontvangen zij ook een pelotte-set, instructies en glijmiddel.

De intensieve seksuele revalidatie bestaat uit een aantal ondersteuningsgesprekken met een oncologieverpleegkundige, waar de partner eventueel ook bij kan zijn. De verpleegkundige krijgt vooraf een training.

Ale vrouwen zullen op een aantal moment vragenlijsten invullen over onder andere seksueel functioneren. Bovendien worden ook de lichamelijke gevolgen van de bestraling in kaart gebracht, zoals vaginale verkleving.