Rekenen aan late effecten van bestraling

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Bestraling doodt kankercellen, maar verhoogt ook het risico op een nieuwe tumor op latere leeftijd. Epidemiologen en statistici van het Antoni van Leeuwenhoek onderzoeken hoe je dit risico goed in kaart brengt.

Achtergrond

Dankzij betere behandelingen neemt het aantal mensen dat kanker overleeft sterk toe. Maar daardoor wordt ook vaker duidelijk dat er op lange termijn nog bijwerkingen kunnen optreden van de behandeling, soms wel tot jaren later. 

Epidemiologen proberen in kaart te brengen wat de risico’s zijn van zulke bijwerkingen. Zo zijn in recente studies (ex)patiënten voor langere tijd gevolgd om vast te kunnen leggen wie welke bijwerkingen kreeg. Deze studies zijn belangrijk geweest voor de kennis van nu, maar met de kennis van nu is ook duidelijk dat er gaten zaten in deze onderzoeken. 

Zo is onderzocht wat het risico is dat patiënten na bestraling op latere leeftijd een nieuwe vorm van kanker krijgen als gevolg van de bestraling. Daarin werd de stralingsdosis op organen in de buurt van tumor achteraf berekend. Maar er werd geen rekening gehouden met de ruimtelijke verdeling van deze straling, die niet op elke plek in zo’n orgaan even hoog is.

Doel

In dit project willen de onderzoekers deze ruimtelijke verdeling alsnog meenemen. Ze denken dat het daardoor beter mogelijk wordt om de risico’s te bepalen voor toekomstige patiënten die bestraald worden. 

Plan van aanpak

Veel van de benodigde gegevens om deze studie te kunnen doen zijn er al,  maar het is nog niet duidelijk wat de beste statistische methode is om de gegevens te analyseren. Daarom wordt in dit project allereerst onderzocht wat de beste methode is om dosis-verdeling mee te nemen in de risicoschatting. Vervolgens bekijken de onderzoekers wat het effect is van het betrekken van deze dosisverdeling bij de risicoschatting van patiënten die recent bestraald zijn voor o.a. lymfomen en kanker bij kinderen.

Relevantie voor de patiënt

Dit project zal nieuwe kennis opleveren over de optimale manier om risico’s te bepalen van bestraling voor de patiënt. Deze kennis is van belang voor het vaststellen van de juiste behandeling en het behandelschema. Ook kan deze kennis worden gebruikt om bestraalde patiënten die een verhoogd risico lopen te blijven controleren (screening).